Samen met zijn broer kwam hij in 1959 via een revolutie aan de macht, en Cuba ziet eruit alsof de tijd vanaf dat moment heeft stilgestaan. Raúl Castro is sinds 2006 de hoogste baas.

De eerste kandidaat in de verkiezing tot dictator van 2013 die Bureau Buitenland organiseert is Raúl Castro, leider van Cuba. Zijn kandidatuur wordt verdedigd door Kees van Kortenhof van de stichting ‘Glasnost in Cuba’.

opvolger van zijn broer

Geboren: 3 juni 1931
Functie: president van Cuba
Aan de macht sinds: 2008. Van 2006 tot 2008 was hij al plaatsvervangend president voor zijn broer Fidel, die president was tot 2008.

Als student was Raúl Castro al socialistisch activist. Cuba was in die tijd een onafhankelijk land, maar leek wel een soort kolonie van de Verenigde Staten. Veel bezittingen waren in handen van grote Amerikaanse bedrijven, het land werd geleid door een steenrijke dictator. Vanaf 1953 was Castro lid van de gewapende Beweging van de 26e juli. Die wierp in 1959 onder leiding van Fidel Castro en Che Guevara de dictatuur van kolonel Fulgencio Batista omver. Alle Amerikaanse bezittingen werden staatseigendom.

Curriculum Vitae als dictator

In 1959 werd Raúl Castro minister van Defensie en opperbevelhebber van de Cubaanse strijdkrachten. Minister van Defensie bleef hij bijna vijftig jaar; opperbevelhebber van de strijdkrachten is hij nog steeds. Broer Fidel Castro was president van Cuba van 1976 tot 2008. Gedurende die gehele periode was Raúl eerste vice-president.

In 2006 moest Fidel Castro een darmoperatie ondergaan en daarvan herstellen. Hij droeg de presidentiële macht daarom tijdelijk over aan Raúl. Tijdelijk werd definitief: in 2008 en opnieuw in 2013 werd Raúl Castro verkozen tot president van Cuba. Weinig verrassend, want tegenkandidaten waren er niet.

Raúl voerde economische hervormingen door ten opzichte van het beleid van zijn broer: naast de staatsgeleide economie is kleinschalige private bedrijvigheid toegestaan. Boeren mogen bijvoorbeeld de helft van hun oogst zelf verkopen, terwijl die voorheen bijna helemaal aan de staat verviel. Huizen en auto’s kunnen worden verkocht. Cubanen mogen zelfs het internet op, al kan vrijwel niemand de astronomische bedragen betalen die internetcafés daarvoor vragen.

Raúls tweede termijn als president loopt af in 2018, als hij 87 is. Hij heeft gezegd zich dan niet opnieuw verkiesbaar te stellen.

(Bronnen: Wikipedia, BBC, Volkskrant, The Economist)

dictator van het jaar 2013