terugblik ALV 2023

Zaterdag 3 juni bespraken we tijdens de hybride ALV met VPRO’ers van voor en achter de schermen wat we in 2022 deden en in 2023 doen.

Was je niet in de gelegenheid om de vergadering bij te wonen en wil je (onderdelen van) de ALV terugkijken? Op deze pagina vind je links naar de verschillende onderdelen. Ook vind je hier antwoorden op vragen die binnen het tijdbestek van de vergadering niet aan bod zijn gekomen.

alv terugkijken

De ALV is van begin tot eind in zijn geheel terug te kijken. Ook kun je delen afzonderlijk terugkijken.

Lennart van der Meulen geridderd

Voormalig voorzitter van de raad van toezicht en huidig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Robbert Dijkgraaf verraste Lennart van der Meulen met een bezoek en een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De laatste kans & Kweekje

Hoofdredacteur Sarah Sylbing sprak met Jurjen Blick over zijn nieuwe tv-serie De laatste kans en Nicole Terborg over haar podcastserie Kweekje.

Cultuur op de radio

Hoofdredacteur Willem van Zeeland sprak met Femke van der Laan (Nooit Meer Slapen) over kunst en cultuur op de radio.

Langs de nieuwe zijderoute met Dr. Ruben

Hoofdredacteur Willem van Zeeland sprak met Ruben Terlou over Langs de nieuwe zijderoute en zijn nieuwe serie Dokter Ruben

vragen en antwoorden

programmering

Waarom is ervoor gekozen om Lubach dagelijks uit te zenden in plaats van wekelijks? Als het programma wekelijks uitgezonden wordt is er namelijk meer tijd en geld om een aantal onderwerpen goed uit te diepen. 

Arjen Lubach heeft als groot voorbeeld The Daily Show en sprak een tijd terug zijn ambities uit om dit ook in Nederland te proberen. We hebben dit plan toen neergelegd bij NPO 1 en die waren erg enthousiast.

De budgetten zijn omhooggegaan, de redactie is groter geworden en we zijn allemaal erg tevreden over de kwaliteit die ze tijdens een seizoen weten te behalen elke dag weer. Arjen en zijn team vinden het geweldig om elke dag weer de actualiteit te kunnen behandelen op hun scherpe en satirische wijze. Elke maandag gaan ze ‘tot op de bodem’ en diepen ze een onderwerp grondig uit, net als dat het geval was in de wekelijkse variant. Wij zijn fan en we hopen u ook!

In het jaaroverzicht, op pagina 13 onder het kopje "Kweekje" valt te lezen: "We bereiken het publiek van deze serie via een mix van online radio (OVT), podcast en social media." 

OVT is een van mijn favoriete radioprogramma's. Het stoort me echter dat steeds vaker een deel van de uitzending wordt ingenomen door een podcast. Podcasts zijn m.i. bij uitstek bedoelt om te luisteren op een moment dat het de luisteraar schikt en niet om te worden uitgezonden in een online radioprogramma, dat is zonde van de zendtijd en zeker ook van de zendtijd van OVT. Mijn vraag: wanneer stopt u hiermee?

Het gaat hierbij om de audiodocumentaires van Het Spoor Terug. Je kunt audiodocumentaires als podcast beluisteren of op de radio. Tegenwoordig vinden audiodocumentaires langs beide kanalen hun weg naar een vrij groot publiek.

Een tip voor de programmamakers: ga eens naar de westelijke Sahara. Daar woedt een vergeten oorlog. Ruben Terlou en Bram Vermeulen samen op pad?  

Bedankt voor de suggestie, we geven hem door.

cijfers

In het kijkcijferoverzicht van het jaaroverzicht vind ik tot mijn verrassing ook een overzicht met waarderingscijfers. Ik dacht dat waardering niet meer wordt onderzocht door Stichting Kijkcijferonderzoek? En, als waardering nog wordt onderzocht, hoe hoog eindigt de programmering van de VPRO dan in de jaarlijstjes?  

Het klopt dat Stichting Kijkcijferonderzoek geen waarderingscijfers meer meet en dit ook niet in het nieuwe Nationaal Media Onderzoek zit dat vanaf het najaar wordt gebruikt. NPO werkt daarom sinds ongeveer een jaar met een eigen panel om ‘impact beleving’ te meten. Dat gebeurt op niveau van programma’s en wordt niet geëxtrapoleerd naar omroep.

Opvallende afwezige zijn de bereikcijfers van de op afroep beschikbare luisterreeksen (podcasts). Kan daar enig inzicht tot worden geboden of zijn podcastplatforms daar terughoudend in? 

Voor podcasts wordt het aantal luisteraars per specifieke maand of het gemiddeld aantal luisteraars per maand gemeten. Ook over het aantal gedownloade/gestarte afleveringen bestaan cijfers. We zullen in het volgende jaaroverzicht ook aandacht besteden aan podcastcijfers.  

Ik ben benieuwd naar de cijfers van Nooit Meer Slapen

De podcast wordt maandelijks door zo’n 85.000-100.000 gebruikers gedownload. Dat aantal is al jaren vrij stabiel. Op de radio is het luistertijdaandeel (hoeveel procent van de radioluisteraars op dat moment, luistert naar Nooit Meer Slapen) rond de 30%. Vorig jaar lag dat percentage rond de 35%. Onderzoekers vermoeden dat het verschil komt door een veranderde meetmethode.  

klokkenluider

Wat voor ruimte kan en wil de VPRO klokkenluiders bieden zonder dat ze meteen worden weggezet als complotdenkers? Hoe kan ik mij melden met een getuigenverklaring?  

U kunt de VPRO benaderen via het algemene mailadres (publieksservice@vpro.nl). De afdeling Publieksservice zorgt ervoor dat de informatie wordt doorgestuurd naar redacties voor wie de informatie mogelijk interessant en het nader onderzoeken waard kan zijn.

betaling makers

In de 'videonotulen' grapt Pieter Hulst over de geringe betaling voor makers. Elke grap heeft een kern van waarheid. Schuurt dat niet? En hoe beoordeelt het bestuur de betaling voor het personeel van de vereniging?

Voor het personeel van de VPRO geldt de CAO voor het Omroeppersoneel. Voor makers die niet in dienst zijn van de VPRO houden we ons aan de Fair Practice Code, die voorschrijft dat freelancers minimaal even veel betaald moeten krijgen als de betreffende functie in het cao-loongebouw. 

Het creatieve proces is ook onvoorspelbaar. Er staat logischerwijs spanning op, wat er past binnen tijd en budget. We doen ons uiterste best om makers te faciliteren in het kwalitatief hoogst haalbare. En we nemen discussie hierover in de branche altijd serieus.

welzijn medewerkers

Is inzichtelijk of de fysieke/mentale gezondheidsklachten van personeel werkgerelateerd zijn? Als dit zo is, kan er ook iets gedaan worden aan de bron? En is er een relatie met het streven naar een open, prettige en veilige werksfeer, waar ook stappen in zijn gemaakt? 

Medewerkers die (dreigen) uit (te) vallen met fysieke/mentale gezondheidsklachten staan onder begeleiding van onze vaste bedrijfsarts en hebben contact met hun leidinggevende en P&O. Als de klachten werkgerelateerd lijken te zijn, of te maken lijken te hebben met de werksfeer, dan wordt waar mogelijk gehandeld om een oplossing te bieden. Dat is in alle gevallen maatwerk en sluit aan op de behoefte van de betreffende medewerker. 

vaardigheden

Welke vaardigheden hebben medewerkers nodig om programma’s te maken die geschikt zijn voor verschillende platformen?

In het algemeen gaat het om kennis van verschillende (online) platformen en in welke vorm media op deze platformen aangeboden wordt. En de vaardigheid om met deze kennis in het achterhoofd verhalen te vertellen die passen bij het mediagebruik van mensen die media vooral of uitsluitend via online kanalen consumeren.

donaties

Naar mijn mening moet de VPRO veel actiever zoeken naar donaties. Ik als Welgestelde Verdiepingszoeker informeerde naar de mogelijkheid van een periodieke gift. Desgevraagd werd me meegedeeld dat de VPRO geen eigen formulier daarvoor heeft en werd ik verwezen naar het algemene formulier van de fiscus, dat o.a. geen ruimte laat voor het invullen van de max. termijn. 

De VPRO is blij met uw voornemen om een periodieke schenking te doen! De gebruikelijke procedure is dat de afdeling Publieksservice een papieren formulier stuurt en/of verwijst naar slim geven. Daar kunnen geïnteresseerden het formulier van de VPRO downloaden en opsturen. Op enig moment zal er ook een digitaal formulier beschikbaar zijn, maar momenteel is er geen capaciteit hiervoor.

NPO Plus

Een downloadfunctie bij programma’s op NPO Plus zou een verbetering zijn. De BBC doet dit ook. DVD’s zijn nog steeds gewenst. 

We hebben de suggestie doorgegeven aan het projectteam bij de NPO dat een nieuwe versie van NPO Plus aan het ontwikkelen is. Op dit moment focust men op een stabiele basis van de apps en website. In een later stadium zal een downloadfunctie zeker overwogen worden.

vorm van de ALV

Het zou fijn zijn als iedereen die dat wil de mogelijkheid krijgt om aanwezig te zijn in de zaal. Zou dat mogelijk zijn voor volgend jaar?  

Met de kennis van nu had ook afgelopen zaterdag iedereen die dat wilde een plek kunnen krijgen in de zaal. Helaas heeft een aanzienlijk aantal aangemelde leden hun afwezigheid niet aan ons doorgegeven. 

We bekijken volgend jaar opnieuw in welke vorm we de ALV het beste kunnen houden, ook gezien de resultaten van de enquête die u heeft ontvangen.

leden

Wat is het ledental van de VPRO per heden?

Op 31 december 2022 waren dat er 257.499.

foutje

Wat opvalt, is dat het overzicht van recente reeksen op vpro.nl/podcast niet altijd volledig is. Zo stond begin dit jaar Charkov: Stad in oorlog niet in het overzicht opgenomen. Hoe kan het dat dit niet volledig is?

Dit soort overzichten is mensenwerk, daarbij gaat weleens iets mis. Intussen staat Charkov: Stad in oorlog wel in het overzicht.