alles over de alv 2024

Met steun van de leden zet de VPRO een stevige dosis breinvoer op de kaart: originele verhalen die je wereld verrijken. We praten je bij op zaterdag 25 mei tijdens onze algemene ledenvergadering.

Aanmelden is verplicht! Dat kan nog, via de button verder op deze pagina.

Hieronder vind je behalve informatie ook alle vergaderstukken. Handig om deze vast goed door te nemen.

toelichting bij de vergaderstukken

We houden de ALV graag bondig. Daarom nemen we de stukken slechts globaal door. Je hebt stemrecht bij het vaststellen van de jaarrekening, de benoeming van de nieuwe leden voor de raad van toezicht en de voorgestelde statutenwijziging. Alle stukken vind je hieronder.

vragen/opmerkingen naar aanleiding van de vergaderstukken?

Gebruik hiervoor het vragenformulier, via onderstaande button. Graag vóór donderdag 23 mei, dan kunnen we de antwoorden tijdig voorbereiden.

programma

 1. Welkom door voorzitter Marise Voskens en moderator Sophie Derkzen
   
 2. Goedkeuring notulen ALV 3 juni 2023
 • Notulen van de vorige ALV
 1. Bestuur over 2023 en de plannen voor 2024
 • Jaaroverzicht 2023
 • Jaarplan en begroting 2024
 1. Terug- en vooruitkijken met hoofdredacteur Sarah Sylbing en gesprek met Soraya Pol over haar nieuwe serie Afropeaan
   
 2. Directeur ad interim Roel Burgman licht de inkomsten en uitgaven van 2023 toe en de begroting voor 2024
 • VPRO bestuursverslag en jaarrekening 2023
 • Begroting 2024 (onderdeel van het jaarplan 2024)
 1. Bespreking van de voorgestelde statutenwijziging
 • De oplegger + voorstel statutenwijziging
 1. Terug- en vooruitkijken met hoofdredacteur Willem van Zeeland en gesprek met Lotje IJzermans over VPRO Boeken
   
 2. Voordracht van de verkiezingscommissie voor een nieuwe voorzitter en een nieuw lid voor de raad van toezicht + voorstel nieuw lid voor de verkiezingscommissie
 • Voordracht nieuwe RvT-leden
 • Voorstel nieuw lid voor de verkiezingscommissie
 1. Terug- en vooruitkijken met hoofdredacteur ad interim Bella Boender en gesprek met Nick Toet over de Taarten van Babel
   
 2. Sluiting

aanmelden voor de ALV via Zoom

Thuis op je eigen bank de ALV bijwonen? Dat kan, meld je aan via de button hieronder.

Helaas kun je de ALV niet meer live bijwonen. Alle beschikbare plekken zijn vergeven. Wil je op de reservelijst voor het live bijwonen van de ALV in de studio? Stuur dan een mail naar publieksservice@vpro.nl

Event heeft al plaatsgevonden, aanmelden is niet meer mogelijk.

heb je nog vragen?

Al aangemeld voor de ALV? Dan ontvang je in de e-mail alle informatie over het live danwel online bijwonen van de ALV.  Heb je nog vragen, bel dan de VPRO Publieksservice op 088 - 2058 888 of mail naar publieksservice@vpro.nl