Op 20 mei 2017 openen wij onze deuren. We verwelkomen u graag op de Algemene Ledenvergadering in de prachtige Villa VPRO, waar we met u en andere leden terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar wat komen gaat. Wilt u meepraten over onze plannen voor de VPRO in de toekomst? Meld u dan aan voor de ALV.

Janine Abbring, Arjen Lubach en Carolina Lo Galbo

We starten in de ochtend met een vragenuur waar u in discussie kunt gaan met de hoofdredacteuren over bestaande en toekomstige programma’s. Vervolgens leidt VPRO Zomergastenpresentator Janine Abbring een talkshow met onder andere Arjen Lubach, Carolina Lo Galbo (VPRO Boeken) en Rob van Hattum (VPRO Mind of the Universe). In het middagprogramma staat de ledenvergadering centraal.

Het programma is als volgt (onder voorbehoud):

09:30 uur        Ontvangst

10.00 uur        Opening, vragenuur en talkshow

13.00 uur        Lunch

14.00 uur        Algemene Ledenvergadering:

1. opening
2. vaststelling agenda
3. verslag en besluitenlijst ALV van 28 mei 2016
4. toelichting op ontwikkelingen bij VPRO en Publieke Omroep
5.  jaarstukken                                                    
6.  jaarplannen en meerjarenbeleid                                                
7. (her)benoemingen Raad van Toezicht en Verkiezingscommissie     
8. rondvraag en sluiting

16.00 uur        Afsluitende borrel

VPRO-leden kunnen zich aanmelden:
per mail:        ledenvergadering2017@vpro.nl
per post:        VPRO t.a.v. Ledenservice / ALV Postbus 11, 1200 JC Hilversum
per telefoon:   088 2058 888