In Rotterdam. Een man die zijn afglijdende school redt. Het lukt hem. Hij maakt er een veilige school van, veiligheid is nummer een. Hij hangt camera’s op, hij moet de onveiligheid kunnen zien.

In Rotterdam. Een man die zijn afglijdende school redt. Het lukt hem. Hij maakt er een veilige school van, veiligheid is nummer een. Hij hangt camera’s op, hij moet de onveiligheid kunnen zien. Hij ziet dat twee jongens een andere leerling ernstig mishandelen, hij stuurt ze weg, ze mogen niet terugkomen. Hij handelt in strijd met de wet, de ouders dagen hem voor de rechter, hij wint. Hij wordt bedreigd, hij wordt een racist genoemd, hij is het niet, hij zet door, hij zoekt medestanders, hij zoekt geld. De school stijgt in aanzien het diploma wordt meer waard, de leerlingen worden gekoesterd, er wordt niet met de interne regels gesjoemeld. Leraren ontdekken hun vak weer, het is een vak, het blijkt weer een vak te zijn. Als iemand erbij wil komen, moet hij een sollicitatiebrief zonder spelfouten schrijven. Met spelfouten geen gesprek. Een leraar moet kunnen spellen, het is net zoiets als veiligheid. Na de documentaire denk ik: een ommekeer. Deze dingen wil ik vaker zien. Tegenlicht natuurlijk.