Helden

, A.L. Snijders

donderdag 19 februari 2015

Pieter Jan Hagens vergeleek het huwelijk van vvd en pvda met Het huwelijk van Elsschot. Dat deed hij in een televisiegesprek...

Pieter Jan Hagens vergeleek het huwelijk van vvd en pvda met Het huwelijk van Elsschot. Dat deed hij in een televisiegesprek met Diederik Samsom, in Buitenhof. Hij vroeg niet alleen of hij het gedicht kende (Samsom zei ja), hij vroeg ook naar de naam van de dichter (Samsom zei Elsschot). Het was dus ook een klein examen, de interviewer hoopte dat de gast zou struikelen, maar dat gebeurde niet, deze gast deed vroeger mee aan elke quiz en won altijd, hij wist alles. Pieter Jan Hagens hoopte op een stotterende Cohen die niet wist wat een brood kostte. Maar toen Hagens zelf de laatste strofe van een blaadje probeerde voor te lezen, leek hij meer op Cohen dan op Samsom. Hij bracht er niets van terecht, ik kon een zweem van leedvermaak niet onderdrukken. Ik dacht trouwens kortgeleden bij de opwinding over Michiel de Ruyter ook aan een gedicht van Elsschot. Het is in 1934 in Antwerpen geschreven en gaat over de Nederlander Van der Lubbe die door Hitler onthoofd is. Holland reageert lauw, de dichter schrijft: Laat het stikken in zijn centen, in zijn kaas en in zijn krenten, in zijn helden, als daar zijn: Tromp, De Ruyter en Piet Hein.

advertentie