Buikspreken

Een belangrijke eis in onze cultuur is de eis om eerlijk te zijn. In Nederland lijkt de roep sterker dan in andere landen.

Een belangrijke eis in onze cultuur is de eis om eerlijk te zijn. In Nederland lijkt de roep sterker dan in andere landen. Dit is een generalisatie, maar ik heb de indruk dat bijvoorbeeld in mediterrane landen oneerlijkheid meer is ingebed in het openbare dagelijkse leven.
Nu is het gebod om eerlijk te zijn afhankelijk van de context. Als de verkoopster in de bakkerij vraagt: ‘Maakt u het goed?’ zult u niet snel antwoorden dat u in een depressie zit.
Liefdespartners verwachten in de regel meer eerlijkheid.
Stel dat iemand een relatie heeft en hij of zij wordt verliefd op een ander. Het klassieke scenario. Degene geeft niet toe aan die verliefdheid, hij is zwijgend verliefd en hoopt dat die verliefdheid zal overgaan. Moet hij het toch aan zijn partner melden?
Zelfs al hebt u de ander met geen vinger aangeraakt, kan de partner zich toch diep gekwetst voelen.
Kortom, het gebod om eerlijk te zijn, staat vaak haaks op het gebod om de ander niet te kwetsen.
Maar dat niet willen kwetsen van de ander kan ook eigenbelang zijn en bij uitstek manipulatief. De eis om eerlijk te zijn kan op zijn beurt natuurlijk misbruikt worden om de ander te kwetsen. Men denke aan het beruchte ‘ik zeg wat ik denk’-argument. Het openbare debat in Nederland is een tijdje gevoerd door mensen die meenden dat er geen groter goed bestond dan al dan niet geveinsde eerlijkheid.
Voor mensen met een moreel besef en een zekere beleefdheid is de vraag in liefdesrelaties bij problematische kwesties: hoe ben ik eerlijk zonder de ander te kwetsen?
Een oplossing is gelegen in het poppenspelen. Een poppenkast is niet nodig. Koop twee poppen en spreek via die poppen met uw partner.
Uw pop zegt bijvoorbeeld: ‘Dag Katrijntje, Jan Klaassen zag vandaag een aantrekkelijke vrouw op een fiets voor een stoplicht. Toen hij haar aansprak...’ Et cetera.
De bedoeling van een relatie is niet dat volwassen personen zogenaamd volwassen gesprekken voeren over hun gevoelens en verlangens, maar dat poppen commentaar leveren op de gevoelens en verlangens van hun buiksprekers.
Het geheim van een goede relatie is dat je kunt buikspreken.

advertentie