De kolossale vrouw Diets wordt door Ester Naomi Perquin herdacht. De mater familias van een berucht gezin vol andere kolossale leden waakte over haar haar huis en tuin met zelfverzekerde regelmaat. Tot iets veranderd.

De kolossale vrouw Diets wordt door Ester Naomi Perquin herdacht. De mater familias van een berucht gezin vol andere kolossale leden waakte over haar haar huis en tuin met zelfverzekerde regelmaat. Tot iets veranderd.