Er zijn gegevens die zich in je hoofd bevinden omdat je ze ergens gelezen of gehoord hebt. Informatie die hoogstwaarschijnlijk berust op grondig onderzoek door wetenschappers. Resultaten van metingen, talloze berekingen door super computers. Gegevens die betrouwbaar lijken en die je nuttig acht, maar die je eenvoudigweg niet kunt verwerken.

Er zijn gegevens die zich in je hoofd bevinden omdat je ze ergens gelezen of gehoord hebt. Informatie die hoogstwaarschijnlijk berust op grondig onderzoek door wetenschappers. Resultaten van metingen, talloze berekingen door super computers. Gegevens die betrouwbaar lijken en die je nuttig acht, maar die je eenvoudigweg niet kunt verwerken.