prijs de heer koney

, Jurgen Tiekstra

Een bevlogen Ghanese dominee verricht wonderen in een migrantenkerk in de Bijlmer.

Emmanuel Koney

Emmanuel Koney

Holland Doc: Calling for Koney
Nederland 2, 23.00-23.55 uur

Dominee Emmanuel Koney is een overweldigend gepassioneerde man. Met volle overgave omhelst hij twee jonge vrouwen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (ind) en de politieagenten van het korps Amsterdam-Amstelland die zijn kerk in de Bijlmer binnen komen lopen. Deze bezoekers zijn er op uitnodiging, want Koney organiseert speciale dialoogavonden waar zijn kerkgangers en Afrikaanse achterban in gesprek kunnen met de door hen gevreesde ind en politie.
De scène is te zien in Calling for Koney, een documentaire die een deel van de Nederlandse samenleving laat zien dat veel autochtone Nederlanders niet zullen kennen. Een kleine miljoen mensen in Nederland zijn lid van een migrantenkerk. Honderdvijftig van die migrantenkerken bevinden zich in de Bijlmer in Amsterdam. Niet elke kerkgemeenschap daar bevindt zich in een heus kerkgebouw. Ook in flatruimtes en leegstaande bedrijfspanden wordt gezongen, gebeden en gepreekt.
De in Ghana geboren Koney is voorganger in de Pentecost Revival Church, een Afrikaanse pinkstergemeente. Tijdens de diensten staat hij half schreeuwend voor zijn gemeente, er wordt luid muziek gemaakt en de kerkleden kunnen in religieuze zwijm vallen. Het geloof in de werking van de Heilige Geest is groot, evenals de angst voor boze geesten.
Belangrijker misschien wel dan zijn hemelbestormende preken is zijn werk als dominee buiten de kerkmuren. Zoals zo vaak bij migrantenkerken is ook in de Pentecost Revival Church de hulpverlening aan buurtgenoten en kerkleden zowat het hart van het evangelie dat verspreid wordt. Werkelijk iedereen in de Bijlmer lijkt het mobiele nummer van Koney te hebben en belt hem in geval van nood. Om de paar minuten rinkelt zijn mobiel.
Vandaar de titel van de documentaire, waarin liefst twee keer te zien is dat Koney een Ghanees bezoekt die van de balustrade van zijn flat gesprongen is op het moment dat er politieagenten op zijn voordeur bonsden. Beide mannen mogen blij zijn dat ze nog in leven zijn. De gemeenschap lijkt nog banger voor justitie dan voor kwade geesten. Volgens Koney is dit wantrouwen het gevolg van de slechte ervaringen met Afrikaanse agenten.
Uit onderzoeken is duidelijk geworden dat migrantenkerken een flinke maatschappelijke rol vervullen, wat de belastingbetaler miljoenen euro’s aan kosten scheelt. Iemand als Koney helpt immigranten niet alleen met inburgeren en de juiste hulpinstanties vinden, maar geeft hun ook een gevoel van gemeenschap in een land dat vreemd voor hen blijft. Voor de mensen in deze documentaire is de kerk noodzaak.
advertentie