landgenoten!

, Thomas von der Dunk

Na 30 jaar heeft de Engelse regering vandaag de speech vrijgegeven die koningin Elizabeth zou hebben uitgesproken als de Derde Wereldoorlog uit zou breken. Hier in Nederland zijn wij ook altijd op alles voorbereid en via de historicus Thomas von der Dunk is de VPRO in het bezit gekomen van de speech van koning Willem Alexander voor als het zover mocht komen.

(de speech begint om 35:17)

'Landgenoten!

Hier spreekt Uw nieuwe koning, nu even zonder Maximá. Donkere wolken hebben zich de afgelopen nachtelijke uren boven ons vaderland samengebald, en uit die donkere wolken zijn vervolgens de vijandelijke drones verschenen die in onze steden, dorpen en vinexwijken reeds dood en verderf hebben gezaaid.

Landgenoten! Als historicus heb ik geleerd niet te vroeg van een Derde Wereldoorlog te spreken; journalisten die dat na Nine eleven te snel deden, zijn daarvoor indertijd terecht door mijn vakbroeder Maarten van Rossem op de vingers getikt. Over de criteria om te bepalen, of die term voor de thans begonnen militaire confrontatie na afloop wel juist zal blijken, buigt zich daarom reeds vanaf hedenmorgen een parlementaire onderzoekscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van alle politieke partijen. De strijd zal echter hoe dan ook zwaar zijn en onze premier, die zijn Engelse klassieken kent, heeft mij reeds op zijn facebookpagina verzekerd dat hij, net als in de eurocrisis, slechts bloed, gezwoeg, tranen en zweet te bieden heeft.

Landgenoten! Achtenzestig jaar hebben wij een tijd van ongekende vrede en voorspoed gekend; de gevaren die ons bedreigen zijn nu groter dan ooit in die achtenzestig jaar het geval is geweest. Maar in het uur van het grootste gevaar sta ik naast U, zoals een Oranje betaamt, en ik reken erop dat U allen nu ook naast mij staat. Anders dan mijn overgrootmoeder zal ik niet na enkele dagen naar Londen uitwijken, en dat zal ook niet nodig zijn, want wij staan in deze strijd om ons voortbestaan gelukkig niet alleen.

Landgenoten! Al onze trouwe NAVO-bondgenoten, groot en klein, van Amerika tot Luxemburg, hebben ons hun steun toegezegd - ja, ook Luxemburg, al zal die steun vooral bestaan uit het opheffen van het bankgeheim, zodat onze regering eindelijk te weten komt wie de afgelopen maanden, met kennelijke voorkennis van de verraderlijke schending van ons luchtruim deze nacht, zijn kapitaal buiten het zicht van de fiscus heeft gestald.

Landgenoten! Samen met koning Filip van België zal ik, mede op basis van de gemeenschappelijke ervaringen van onze voorgangers tijdens de Tiendaagse Veldtocht, de Nederlands-Belgische luchtmacht aanvoeren teneinde de vijandelijke drones van ons grondgebied te verdrijven; zoals U weet heb ik met het oog daarop ooit mijn vliegbrevet gehaald. De invoering van een ceremonieel koningschap wordt derhalve nog even tot na de overwinning uitgesteld. Ik voel mij daarbij speciaal geïnspireerd door mijn oudvader koning Willem II, die als ongehuwde jongeling bereid was om voor de redding van ons vaderland uit de klauwen van de Napoleontische tyrannie bij Waterloo zijn leven te offeren, maar dat gelukkig uiteindelijk niet deed, want anders had ik nu niet Uw koning kunnen zijn.

Landgenoten! Ik reken de komende uren, dagen, maanden, jaren op Uw onvoorwaardelijke eendracht en steun in de oorlog die nu uitgebroken is. Ik reken op de steun van U allen, ongeacht Uw religie, herkomst of politieke overtuiging. Nu de Eerste Kamer net een nieuwe voorzitter heeft gekregen, zijn de laatste beletsels daarvoor opgeruimd. Ik en mijn regering rekenen op U, met, zoals mijn overgrootmoeder het op 10 mei 1940 formuleerde, de uiterste waakzaamheid en met die innerlijke rust en overgave, waartoe een rein geweten in staat stelt.

Willem Alexander'
 

advertentie