Circus Elleboog, een Amsterdams instituut dat ten onder dreigt te gaan.

Andere tijden
Dinsdag 8 december 21.20-22.00 uur op NPO 2
 
De huidige precaire situatie bij Circus Elleboog als gevolg van eindigende subsidieverstrekking is aanleiding voor de aflevering van Andere tijden van 8 december, beaamt regisseur Femke Veltman. ‘Er zijn meer circussen in nood, maar het verhaal over hoe Elleboog ooit gestart was bleek vrij onbekend, daarom hebben we ervoor gekozen dat te vertellen.’
 
Een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog namen ‘tante Ied en oom John’ het initiatief om Amsterdamse straatschoffies tot artiesten op te leiden. ‘Vijf dagen per week konden ze ’s middags direct uit school en ’s avonds na het eten bij hen terecht om dingen te leren als jongleren en koorddansen. De oprichters zijn overleden, maar we hebben een aantal zeventigers gesproken die toen als kind hebben deelgenomen en zeggen dat het hun leven echt veranderd heeft. Ze vermoeden dat de kans groot is dat ze zonder Circus Elleboog in de criminele hoek terecht zouden zijn gekomen.’

'Het stadsbestuur ziet zelf ook dat het wrang is wat er gebeurt'

directeur Angelina van Groezen
Angelina van Groezen is sinds begin 2014 directeur-bestuurder van het kindercircus. Dat vierde kort geleden zijn 65-jarig bestaan en betrok op verzoek van de gemeente een ambitieus, nieuw pand, maar weet nu niet of het 2016 wel gaat halen. Van Groezen werd aangenomen om een gezond bedrijf van Circus Elleboog te maken, maar na het eerste jaar, waarin dat was gelukt, werd afgelopen zomer bekend dat er geen gemeentegeld meer naar het Amsterdamse instituut gaat. ‘We zijn gelukkig goed in gesprek over hoe we Circus Elleboog misschien toch kunnen laten voortbestaan,’ zegt Van Groezen, ‘of anders een zachte landing kunnen laten maken. Want het stadsbestuur ziet zelf ook dat het wrang is wat er gebeurt.’
 
Het nieuwe onderkomen is weliswaar prachtig, maar blijkt te duur, daarnaast heeft de verhuizing van het centrum naar Nieuw-West verschillende gevolgen gehad. ‘We zitten dichter bij de doelgroep, maar die kan niet bijdragen aan de exploitatie.’ Bovendien lopen de deelnemersaantallen terug sinds de nieuwsberichten over de financiële problemen.
 
Onveranderd blijkt de waarde die Circus Elleboog kan hebben voor kinderen die van huis uit niet of nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen. Al fietsend op eenwielers of zich stapelend tot een piramide ontwikkelen ze fysieke en sociale vaardigheden. ‘Het is een positieve decembervertelling geworden,’ zegt Veltman. Voor Van Groezen is dat nog de vraag.