VPRO trekt serie Villa da Musica voor NPO 2 Extra terug

De VPRO heeft de 8-delige serie Villa da Musica voor NPO2 Extra teruggetrokken. De serie blikt terug op de muziekdocumentaires die de VPRO in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw maakte. Het besluit van de VPRO volgt op een tweet over grensoverschrijdend gedrag in de periode waarin de documentaires werden gedraaid.

De tweet werd verstuurd door een toenmalig redacteur/presentator. In de tweet geeft zij aan het ongepast te vinden dat 3voor12 de komende weken het werk eert van een man die zijn positie als leidinggevende in die periode bij de VPRO misbruikte. De VPRO is met beiden in gesprek gegaan en heeft daarop besloten de serie niet uit te zenden, mede omdat de desbetreffende eindredacteur een prominente rol in de nieuwe serie heeft.  

De toenmalig redacteur/presentator heeft op Twitter aangegeven dat de VPRO hiermee snel en adequaat heeft gehandeld en dat ze zich gesteund voelt door 3voor12 en de directie en hoofdredactie.

De VPRO betreurt het dat in het verleden ook bij de omroep zelf sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag en dat betrokkenen daar nog steeds last van kunnen ondervinden. Naar aanleiding van de huidige discussie over grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bekijkt de VPRO of de bestaande gedragscode en protocollen voldoende houvast geven om een veilige werksituatie te borgen. We stellen alles in het werk om ongepast gedrag te voorkomen en bespreekbaar te maken, ook als dit gedrag in het verleden heeft plaatsgevonden.