campagne courant # 6

, hugo hoes

Wekelijks nieuws over het wel en wee van de ledencampagne.

oud zeer onder de leden

Hilversum Veel lezers vragen zich terecht af waarom trouwe leden van de VPRO nooit een attentie of een bedankje ontvangen.

Dit terwijl nieuwkomers met alle egards en presentjes worden binnengehaald. Daarnaast krijgen ledenwervers een clubsjaal als beloning. Dat dit soms tot scheve gezichten leidt bij leden die de vpro al meer dan dertig, veertig of vijftig jaar steunen en een warm hart toedragen, is niet zo vreemd. Want zij krijgen alleen één keer per jaar een acceptgirokaart op de mat. (Naast natuurlijk een waaier aan mooie radio- en televisieprogramma’s, een ledengids en misschien de VPRO Gids.) Alsof die haast levenslange loyaliteit niet wordt gewaardeerd door de omroep. Welnu, die wordt zeer zeker gewaardeerd, maar er is een probleem. Een nogal groot probleem uit de jaren zeventig. De vpro weet namelijk niet van iedereen hoe lang men al lid is. In september 1974 is de omroep overgegaan van kaartenbak naar computer voor de administratie van de gidsabonnees en leden. Iedereen die zich tot die tijd heeft aangemeld, kreeg als ingangsdatum ‘september 1974’ en van deze ‘ereleden’ zijn er ruim 20.000. Uiteraard weet de VPRO van alle abonnees die na 1974 zijn ingeschreven wel de juiste aanmelddatum. Dat de exacte inschrijvingsduur van de trouwste VPRO’ers onbekend is, is zacht uitgedrukt niet fraai, maar er valt weinig aan te doen. Ondanks deze enigszins beschamende situatie wordt wel nagedacht over een attentie voor deze trouwe groep. Aangezien het daarbij gaat om 20.000 zeer loyale leden loopt zelfs de kleinste geste al flink in de papieren. Of dit ‘nadenken’ een dooie mus blijkt, zal de tijd leren. Het goede nieuws is dat de ledenadministratie nu al bijna veertig jaar   helemaal op orde is en tegenwoordig niet voor niets ledenservice heet.

m& m & sjaal

Amsterdam ‘Bij de Missverkiezing van de VPRO werden we wel mooi eerste! (Afdeling comedy, Nederlandstalig, vrouwen tussen 45 en 50, afspelend in een kantooromgeving, met de naam toren in de titel.)’ Die woorden schreven Margôt Ros en Maike Meijer van Toren C op hun facebookpagina onder deze foto. Leuk, maar dikke onzin natuurlijk, want deze kanjers kunnen met hun negentig, zestig, negentig nog lang geen veertig zijn. Hoe dan ook, Margôt en Maike zijn wel, en mooi, de eersten met een kriebelvrije VPRO clubsjerp.

nabezorgd

Amsterdam • De VPRO Gids en daarom ook de Campagnecourant werd in een hele straat in Amsterdam niet bezorgd. CC-Hoofdredacteur Hugo Hoes ging zelf orde op zaken stellen.  AT5 legde de actie vast. 

uitgeworven

Rotterdam • In 1991 werden onder leiding van Boudewijn Paans, oud-hoofdredacteur van de VPRO Gids, in tweeënhalve maand 160.000 leden geworven, onder het motto ‘Stop de verloedering. Stem VPRO.’
Mijnheer Paans, wat was het geheim van die campagne?
‘Een paar ideetjes willen nog wel helpen.’
Daar komt u niet mee weg. Wat was dé succesfactor?
‘Mijnheer, ik kom overal mee weg. De campagne spreekt voor zich.’
Zou zoiets nu ook nog kunnen?
‘Met een duidelijke boodschap lukt dat.’
Hoe?
‘Tja...’
Wanneer heeft u voor het laatst een lid geworven?
‘Zeg mijnheer, we blijven niet aan de gang.’

advertentie