Thingscon komt naar Eindhoven!

De vierde editie van Thingscon Salon zal plaatsvinden op vrijdag 8 juli aanstaande op Strijp S in Eindhoven.

For English, please scroll down! 

Deze editie behandelt de rol van het ontwerp van onze verbonden wereld ten opzichte van de slimme maatschappij, ook wel aangeduid als 'smart society'. De slimme stad wordt vaak benaderd vanuit het stedelijk niveau, met optimalisatie als drijfveer. Wat als we de burger als uitgangspunt nemen en hoe  je een samenleving kunt opbouwen in een stad als alles 'smart' wordt. Wat is de rol van de dingen van de stad? Deze editie is georganiseerd in nauwe samenwerking met VPRO Medialab.

Thingscon

Thingscon Salon is maandelijks terugkerend event georganiseerd door het team van Thingscon Amsterdam. Thingscon is the succesvolle conferentie over het ontwerpen en maken van nieuwe 'connected things'. 

Thingscon Workshop

Vrijdag 8 juli bestaat uit een Thingscon Workshop en een Thingscon Salon. Deze editie bestaat uit de Thingclash workshop door Scott Smith. Thingclash is een raamwerk voor het overwegen van cross-impact, en de gevolgen van botsende technologieën, systemen, culturen en waarden rond het internet van de dingen. Thingclash biedt onder meer instrumenten en activiteiten die onderzoekers, ontwerpers, technologen, strategen, beleidsmakers en anderen met interesse op dit gebied helpen om een helder, volledig en lange termijn visie te vormen over een leefbare 'internet of things' toekomst voor iedereen.

Scott Smith

Scott Smith (US / NL) is de oprichter van Changeist, een laboratorium, onderzoek tank en consultancy bureau waar signalen van verandering worden geindentificeerd en onderzocht. Zijn werk is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring in het bijhouden van sociale, culturele, technologische en economische trends, en het helpen van organisaties om te navigeren door complexe toekomsten. Voor de oprichting van Changeist, was Scott directeur onderzoekstoepassingen en futurist bij Social Technologies (nu Innovaro), een innovatief bedrijf, met visie op consumenten gedrag, sociale waarden en opkomende technologie. Daarvoor heeft hij een decennium lang onderzoek gedaan naar start-ups en was hij consulent voor internationale technologie onderzoeksbureaus in New York, Washington DC en Londen.

Thingscon Salon

Op Thingscon Salon presenteren enkele interessante projecten hun visie en 'learnings' op het gebied van 'smart society'. De avond wordt afgesloten met een keynote. En natuurlijk is er na afloop de gelegenheid voor interactie tijdens de borrel. Meer informatie over de sprekers volgt binnenkort.

17.00 uur: inloop
17.30 uur: start, welkom 
17.35 uur: terugblik op workshop door Scott Smith 
18.00 uur: drie cases rondom 'smart society' 
18:45 uur: afsluitende keynote 
19:15 uur: borrel

Meer informatie

Meer informatie volgt op Thingscon.nl/salons. Noteer nu alvast de volgende informatie: 

Thingscon Workshop door Scott Smith
Vrijdag 8 juli van 15:00 tot 17:00 uur
Gratis entree
Maximaal: 24 deelnemers 
Wil je mee doen? Reserveer je plek!

Thingscon Salon 
Vrijdag 8 juli van 17:30 tot 19:30 uur
Gratis entree
Iedereen welkom! 
Registreer je via deze site.

Thingscon comes to Eindhoven!

This July the 8th Thingscon Salon's fourth edition will be taken place in Eindhoven, Strijp-S. This edition - organised in close partnership with VPRO Medialab - touches the theme of the role of the design of our connected world in relation to the smart society. The smart city is often approached from the city level, with optimisation as driver. What if we take the citizen as starting point, and how to build a society in the city if everything becomes smart. What is role of the things of the city? 

Thingscon

Thingscon Salon is a monthly focused event, organised by the team of Thingscon Amsterdam. Thingscon is a successful conference on the designing and making of the new connected things. 

Thingscon workshop

Friday 8 July consist of a Thingscon Workshop and a Thingscon Salon. This edition will host the Thingclash workshop set up by Scott Smith. Thingclash is a framework for considering cross-impacts and implications of colliding technologies, systems, cultures and values around the IoT. A lab project of Changeist, a foresight and innovation group, Thingclash will include tools and activities that can help researchers, designers, technologists, strategists, policy makers and others with an interest in this field find ways to think more clearly, comprehensively and long-term about how we create a livable IoT future for all.

Scott Smith

Scott Smith (US/NL)is the founder of Changeist, a lab, research tank and consultancy created to identify and make sense of weak signals of change. His work is built on over 20 years’ experience tracking social, cultural, technological and economic trends, and helping organizations navigate complex futures. Before founding Changeist, Scott served as director of research applications and futurist at Social Technologies (now Innovaro), a foresight and innovation company, leading visioning around consumer lifestyles, social values and emerging technology. Prior to this, he spent a decade leading start-up research and consulting teams for international technology research firms in New York City, Washington, DC, and London.

Thingscon Salon

For the Thingscon Salon some interesting projects are invited that deal with the design of a smart society to share their vision and learnings on a smart society in practice. We close the evening with a keynote talk. And of course we have lots of possibilities to interact afterwards during the drinks. Speakers at the Thingscon Salon will follow soon.

17.00 hrs: doors open
17.30 hrs: start, welcome 
17.35 hrs: recap workshop by Scott Smith 
18.00 hrs: 3 cases of the smart society 
18:45 hrs: closing keynote 
19:15 hrs: drinks & food

More information

More information will follow on Thingscon.nl/salons. Please mark the following information:

Thingscon Workshop 
July 8th, 15:00 to 17:00 hrs
Free attendance
24 Participants allowed
Reserve a seat

Thingscon Salon 
July 8th, 17:30 to 19:30 hrs
Free attendance
All welcome! 
Please register at this site.

meer van het medialab