VPRO Medialab vraagt zich af: Kunnen we samen de virtuele wereld verkennen? Om die vraag te beantwoorden organiseerde het Medialab en VPRO Digitaal in juli een hackathon waarin interactiviteit in Virtual Reality centraal stond.

VPRO Digitaal en het Medialab nodigden daarom experts uit diverse sectoren uit om samen met een deel van het Digitaal team de mogelijkheden van interactiviteit en realtime elementen in Virtual Reality (VR) te verkennen. Hoe kan een 'belever' bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het verloop van de ervaring? Kun je daarvoor gebruik maken van realtime of externe data, zoals je hartslag? Twee groepen gingen aan de slag met als doel om op de tweede dag een scenario en een of meerdere interactieve elementen te presenteren.

resultaten

Aan het eind van de hackathon werden de resultaten beoordeeld door een vakkundige jury, bestaande uit Geert-Jan Bogaerts, hoofd Digitaal van de VPRO, Olga Mink, artistiek directeur van Baltan Laboratories en Brendan Vos, assistent programmeur van Plaza Futura. De criteria waren: 1) creativiteit en orginaliteit, 2) hoe ver is het concept uitgewerkt en 3) is het concept interessant voor een omroep. 

De eerste groep presenteerde een escape room-game in VR waarin het noodzakelijk was met elkaar te overleggen om de puzzel op te lossen. Daarnaast zaten er ook interactieve elementen in het spel zoals een lift die met behulp van een fietspomp kon stijgen.
De tweede groep sleepte de prijs binnen met een VR-ervaring die gekoppeld was aan een hersenscanner. Op basis van je interesse in een object groeide of kromp een object en zo creëer je je eigen wereld in VR!

meer van het medialab