datalek bij nederlandse bedrijven

Nederlandse bedrijven verzamelen voortdurend grote hoeveelheden persoonlijke data, maar melden datalekken vaak niet.

Uit recent onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlandse bedrijven met dertig of meer medewerkers data hebben gelekt.

Slechts 41 procent van de bedrijven kan met zekerheid zeggen dat datalekken bij hen niet gebeurt. Volgens het onderzoek waren er vorig jaar zo'n 24.000 lekken, maar bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn maar 5500 lekken gemeld. Bedrijven die toegeven dat er een datalek niet is gemeld, zeggen veelal dat te doen omdat de impact van het lek beperkt of onduidelijk is. Een tweede belangrijke reden om datalekken niet te melden komt voort uit angst voor reputatieschade. Vijftien procent van de bedrijven zegt geen melding te doen om verder misbruik van het datalek te willen voorkomen.

Voornaamste oorzaak van een datalek: verlies van laptops, pc’s, smartphones of usb-sticks.

Lees meer over het onderzoek van Onderzoeksbureau Pb7 Research op techblog Tweakers.net.