Het intensieve traject van hersenchirurg en patiënt in beeld