'Het vaderpaard', het verzamelde werk van Tsjêbbe Hettinga