Salaheddine Benchikhi schreef over zijn jeugd als tweedegeneratieallochtoon