Douwe Draaisma: Als mijn geheugen me niet bedriegt