(1/2)Hannah van Wieringen beschrijft vriendschappen