De Kraker, de agent, de jurist en de stad

De Kraker, de agent, de jurist en de stad

In 2010 werd de Wet 'kraken en leegstand' van kracht, waarmee kraken strafbaar werd gesteld. Drie onderzoeksjournalisten en drie tekenaars onderzoeken in de graphic novel 'De Kraker, de agent, de jurist en de stad' de impact ervan op de betrokken partijen. Samen met journalist en initiatiefnemer Moira van Dijk en tekenaar Aart Taminiau loopt Floortje Smit een rondje langs de locaties uit hun boek in de Amsterdamse Jordaan.