Profiel Hoofdredacteur Media

Hieronder lees je uitgebreide informatie over de functie hoofdredacteur en het werk van de hoofdredactie.

De hoofdredacteur Media die wij zoeken

 • Is een creatieve verhalenverteller in hart en nieren met een sterk journalistieke invalshoek die zich herkent in de signatuur van de VPRO en bijdraagt aan onze hoogwaardige en vernieuwende mediaproducties.
 • Denkt altijd vanuit de inhoud en durft nieuwe richtingen te onderzoeken, ook als die buiten de gebaande paden en heersende (smaak)conventies vallen. Is in staat om de komende jaren het verschil te maken richting een jongere en diversere VPRO.
 • Voelt de urgentie en relevantie van trends en ontwikkelingen op het gebied van media, cultuur, samenleving en maatschappij, wetenschap en politiek, zowel binnen als buiten Nederland en kan dit vertalen in een mediastrategie en programma-ontwikkeling.
 • Denkt en handelt inclusief en is in staat vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en heeft de ambitie om de organisatie en de programmering diverser en inclusiever te maken door nieuwe generaties makers en publiek te betrekken bij al onze media.
 • Draagt actief bij aan een bloeiende inspirerende creatieve cultuur binnen de VPRO en draagt zorg voor een inclusief en veilig werkklimaat.
   
 • Heeft kennis van en ervaring met het maken en ontwikkelen van documentaire en journalistieke programmering op het gebied van TV/Video en heeft voeling voor de vertaling van het media-aanbod naar online kanalen, waaronder social media.
 • Begrijpt de dagelijkse realiteit van redactieteams en de redactionele dynamiek en denkt na over nieuwe vertelvormen.
 • Is een teamplayer die goed kan functioneren in een team van drie gelijkwaardige hoofdredacteuren en de zakelijk leiding media.
 • Is een ervaren en inspirerende leidinggevende met de juiste balans tussen een resultaat- en mensgerichte stijl van leidinggeven; weet het beste uit teams van creatieve professionals met veel verschillende expertises naar boven te halen.
 • Is een sterke onderhandelaar die de VPRO overtuigend kan vertegenwoordigen bij de NPO en andere externe partijen.
 • Is een strategisch denker, overziet het geheel en bewaakt naast de lopende projecten ook de grote lijnen, in overleg met collega’s binnen MT en directie VPRO, met oog voor andere afdelingen, zoals Innovatie & Digitale Media, Publiek & Marketing en de multimediale Gids.

De hoofdredacteur maakt deel uit van de Hoofdredactie Media.

De Hoofdredactie Media is de creatieve leiding van de VPRO. De Hoofdredactie, die uit drie personen bestaat, geeft vorm aan de inhoudelijke koers en mediastrategie van de VPRO; ontwikkelt daarin een heldere visie. De Hoofdredactie Media neemt het voortouw in de ontwikkeling van nieuwe programma’s en concepten die door multidisciplinaire redactieteams worden uitgewerkt.

De Hoofdredactie vertegenwoordigt als geheel een grote diversiteit aan achtergronden, kennis, genres, thema’s en platformspecifiek vakmanschap.

De Hoofdredactie Media is inhoudelijk verantwoordelijk voor het gehele media-aanbod van de VPRO op alle platforms. De hoofdredacteuren maken een onderlinge verdeling van expertise en aandacht, platformen en genres. De Hoofdredactie waarborgt de journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid van de VPRO-programmering en draagt bij aan de algemene strategie en het beleid van de VPRO. Samen met de zakelijk leider media en het hoofd Publiek en Marketing verzorgt de Hoofdredactie de intekening, de productie en de verspreiding van het media-aanbod.

De Hoofdredactie geeft leiding aan ca. 30 eindredacteuren van multidisciplinaire redactieteams. Deze teams bestaan uit medewerkers met verschillende specialismen zoals programmamakers, (online)redacteuren, marcomspecialisten en developers. Tevens stuurt de Hoofdredactie de talentplek Dorst,  de afdeling Aankoop en het ondersteunend bureau aan. De Hoofdredactie verdeelt deze taken onderling zodat er evenwichtige pakketten ontstaan en voor medewerkers duidelijk is wie hun direct leidinggevende is.

De Hoofdredactie Media:

 • Vertaalt het Beleidsplan 2022 -2026 in een programmastrategie en initieert en ontwikkelt een fantastisch multimediaal VPRO-programmapakket dat uitgesproken is en inclusief. https://www.vpro.nl/over-de-vpro/organisatie.html
 • Bewaakt de programmakwaliteit, de redactionele verantwoordlijkheid en de journalistieke onafhankelijkheid van de VPRO.
 • Zorgt samen met de zakelijk leider media voor een succesvolle intekening op NPO-platforms.
 • Boort alle mogelijke financiële middelen aan voor de productie van media-uitingen.
 • Faciliteert en jaagt programma-innovatie, technologische innovatie en talentontwikkeling aan.
 • Coacht, begeleidt en stuurt de eindredacteuren aan (en indirect de redactieteams), zowel inhoudelijk als in de ontwikkeling van leiderschap en management.
 • Vertegenwoordigt de VPRO extern onder ander in het Video- en Audio-overleg met de NPO en onderhoudt netwerken en contacten met stakeholders.