Deze Beagle-aflevering komt geheel van zee. Na het vertrek uit Plymouth is de rust weergekeerd en buigen de opvarenden zich over het hoofdprobleem van de serie: is de mens bezig het leven op aarde te vernietigen of is dit sterk overdreven?

Aan boord zijn minister Ronald Plasterk, naast politicus ook voormalig wetenschapper met uitgesproken meningen; John Francis, een milieu-activist, die z'n inspiratie ontleende aan een jarenlange voettocht over de aarde waarin hij zwijgend de toestand in ogenschouw nam en Christopher Lloyd, schrijver van Wat is er in hemelsnaam gebeurd: 'We moeten heel intelligent te werk gaan, willen het einde, óns einde uitstellen. Over afwenden heb ik het niet eens.' Met Sarah Darwin, Dirk Draulans en Lex Runderkamp buigen ze zich over de kwestie.

De discussie wordt bij voortduring prettig ontregeld door Redmond O'Hanlon, de bekende Britse wereldreiziger en reisschrijver, die internationale faam verkreeg met boeken als Naar het hart van Borneo, Congo en Trawler. Als beroepslezer weet hij alles van Darwin en de grote ontdekkingsreizigers.

Benedendeks doet Katja Philippart planktononderzoek. Centrale vraag in haar onderzoek: zorgt de door opwarming van het zeewater ervoor dat soorten zich in noordelijke richting bewegen? Of zoeken ze juist de diepte op, waar het nog koeler is? Of blijven ze gewoon op dezelfde plaats?

John Francis en Redmond O'Hanlon, twee gasten aan boord van de Clipper Stad Amsterdam op weg naar Tenerife.

Anthony Smith is kunstenaar aan boord en al lange tijd gefascineerd door Darwin. Anthony maakt net als de oude scheepsartiest Conrad Martens tekeningen van de plaatsen waar de Stad Amsterdam is geweest. The Ashton Brothers vermaken de opvarenden met muziek en theater.

Behalve met de toekomst van onze planeet krijgen de opvarenden ook nog met een ander probleem te maken: zeeziekte. Net als Darwin overigens, meer dan anderhalve eeuw geleden.