BOBcast

27. Bob, de baas

Hoe is het om bijna duizend keer naast Bob Dylan op het podium te staan? Hoe is het om met hem een concert voor te bereiden? Hoe is het om een plaat met hem op te nemen? Exclusief in de BOBcast is dit een uur lang Larry Campbell.

Hoe wérkt Bob? En hoe is het om voor Bob te werken? Na een jaar om Dylan heen gecirkeld te hebben bij monde van Nederlandse artiesten, schrijvers en denkers die zelf natuurlijk alleen maar naar hem hebben kunnen luisteren, is het in deze allerlaatste BOBcast tijd om heel dicht tegen de man aan te kruipen.

Want wanneer je toch al gauw zo’n kleine tweeduizend uur met hem op het podium hebt gestaan, zou je toch echt een beetje moeten weten hoe de man werkt. De muzikant die in deze serie: www.itwasthemusic.net alles vertelt over zijn huidige roadttrip, samen met zijn vrouw (zangeres Teresa Williams) door het landschap van de Americana (kijk die serie!), deed het in een vorig leven, allemaal, als gitarist van de beste band die Bob na The Band heeft gehad.

Larry Campbell