Geen land ter wereld is zo met de toekomst van zijn kinderen bezig als China.

Aan de welvarende oostkust ziet Ruben hoe ouders er alles aan doen hun kind een zo goed mogelijke toekomst te bieden. Met kinderen van een internaat loopt hij een lange mars van veertig kilometer en spreekt over hun dromen.

Ruben spreekt ook met ouders die door de eenkindpolitiek één kind kregen en dat door het noodlot verloren. Ze vinden steun bij elkaar en delen hun zorgen over de afwezige toekomst; want wie gaat hen verzorgen als ze oud zijn?

extra