Schrijf nu zélf een monoloog met als thema De Kloof. Zo luidde de opdracht van de korte verhalenwedstrijd. De vier beste inzendingen worden opgenomen en in Nooit meer slapen uitgezonden.

Voor De Kloof schreven acht Nederlandse auteurs verhalen over de kloof als thema in de breedste zin van het woord. Dit zijn gedramatiseerde, literaire podcasts van elk twaalf minuten geworden. Luister bijvoorbeeld naar een verhaal over de loonkloof, over een verscheurde familie of over de kloof tussen leven en dood.

Wie geïnspireerd was door de podcast De Kloof nodigden we van harte uit om zelf in de pen te klimmen. De opdracht: schrijf een monoloog met als thema de kloof, maak daarbij gebruik van maximaal 750 woorden en stuur die naar dekloof@vpro.nl. De vier sterkste inzendingen, te selecteren door een vakkundige jury, zullen dan door geoefende radio-stemmen worden ingesproken en in het programma Nooit meer slapen uitgezonden. 

De inzendtermijn is verstreken en de winnaars zijn bekend. De driekoppige jury (Anton de Goede, Anne Moraal en Thomas Heerma van Voss) had het niet makkelijk en koos uiteindelijk voor de volgende monologen:

De dingen in het donker van Peter Aten

Schuilkelder van Ellis van Halteren

Wat we niet zien van Manik Sarkar

De IJssel van Hein van der Schoot

Wij feliciteren deze deelnemers van harte. Hun winnende bijdragen zullen in een nader te bepalen week worden uitgezonden en als speciale bonusaflevering worden opgenomen in de podcast. Houd deze pagina in de gaten om te horen wanneer de monologen te horen zullen zijn in Nooit Meer Slapen.

Deelnemers aan de verhalenwedstrijd gingen akkoord met de wedstrijdvoorwaarden, met de privacyregels en de privacyverklaring.

Wedstrijdvoorwaarden

- Personen die de leeftijd van 16 jaar niet hebben bereikt zijn uitgesloten voor deelname.

- Door inzending verklaar je ermee bekend en akkoord dat de VPRO voor onbepaalde tijd het (niet-exclusieve) onbeperkte recht verkrijgt om het verhaal te publiceren (en al dan niet in bewerkte vorm als audioversie openbaar te maken) op alle mogelijke bestaande en toekomstige platforms van de VPRO/NPO. Hieronder wordt o.a. begrepen het recht van de VPRO om het verhaal te publiceren op de website van de Kloof en/of als audiovorm te (doen) openbaar maken in Nooit Meer Slapen.

- De deelnemer staat ervoor in dat zijn of haar inzending een eigen creatie is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Deelnemer vrijwaart de VPRO tegen alle aanspraken van derden (waaronder inbreuk op rechten) en vergoedt alle schade en kosten in verband met dergelijke aanspraken.

- Er wordt geen vergoeding betaald. De winnaars worden persoonlijk (per e-mail) op de hoogte gebracht.

- De VPRO behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Verhalenwedstrijd te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

De persoonsgegevens die je aan de VPRO hebt verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor de Verhalenwedstrijd van De Kloof.

Je gegevens worden goed beveiligd bewaard en nooit verstrekt of verkocht aan derden in of buiten Nederland. Je gegevens worden bewaard gedurende de Verhalenwedstrijd. Na afloop van de wedstrijd zullen je gegevens worden verwijderd. Benieuwd naar onze privacyverklaring? Die vind je hier. Daarin staat ook informatie over het opvragen, inzien, laten corrigeren en verwijderen van de verwerkte persoonsgegevens. Wil je je gegevens laten verwijderen voor het einde van de Verhalenwedstrijd of wil je inzage in je gegevens? Mail dan naar gegevensbescherming@vpro.nl.