beluister alle afleveringen online

In De wending draait het om mensen die dankzij de coronacrisis grote veranderingen in hun persoonlijke leven doorvoeren. De een realiseert zich dat hij meer voor een ander wil betekenen en neemt zijn oude moeder in huis. Een ander kiest ervoor nu echt duurzaam te gaan leven. Of iemand besluit het dagelijks leven drastisch te vertragen, nooit meer terug te keren naar de ratrace die het leven tot voor kort was.

Waar hopen zij op? En waar lopen ze tegenaan bij deze ingrijpende wendingen in hun eigen leven? Naast de interviews met deze resetters, komen deskundigen aan bod die de veranderingen duiden en soms zelfs een steuntje in de rug bieden.

afleveringen