De Wending: Sociaal Isolement

3. Sociaal

In De wending komen mensen aan het woord die door de coronacrisis tot het inzicht zijn gekomen dat ze hun leven anders willen inrichten. Het roer moet om. Deze aflevering: hoe kunnen we op een andere manier met elkaar samenleven?

In Friesland bezoeken we een oude kerk, waar Welmoed samenkomsten organiseert.