My America (2) - My other America

het Amerika van de vlag

My America (2) - My other America

het Amerika van de vlag

---------------------------------------------------
My America (2) - My other America
Vrijdag 4 juli, 21.25 uur, Ned 3
---------------------------------------------------

Net als tientallen miljoenen schoolkinderen starten de zoontjes van Michiel Vos (5 en 6 jaar) elke schooldag in New York City met de ‘pledge of allegiance to the flag’, een eed van trouw aan de Stars and Stripes, met de rechterhand op het hart. Ondenkbaar in België of Nederland. De pledge symboliseert het trotse, patriottische, vlaggenzwaaiende Amerika.

Michiel gaat op zoek naar het andere Amerika dat niet bestaat uit de cosmopolitische toplaag die de gemiddelde Europeaan ziet als hij of zij een week op bezoek is in New York, Washington DC of California. Het is het Amerika van de militaire academie in West Point, de bossen rondom Woodstock, kortom: het Amerika van de vlag.

advertentie