Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 49 - De vrijetijdsmaatschappij

Spoor Terug: De Gedroomde Eeuw 49 - De vrijetijdsmaatschappij

Negenenveertigste aflevering van een 52-delige serie over de
belangrijkste dromen van de twintigste eeuw. In deze
aflevering de documentaire 'De vrijetijdsmaatschappij' over
de droom van nuttige vrijetijdsbesteding.
Na de Tweede Wereldoorlog kreeg men steeds meer vrije tijd.
In 1952 werd het recht op minimaal één week vakantie per jaar
vastgelegd. In 1966 werd dat minimaal twee weken en intussen
was ook de vrije zaterdag ingevoerd. In de verzuilde
samenleving was de bemoeienis met de invulling van de vrije
tijd groot, want die moest immers 'nuttig' zijn. Eind jaren
zestig veranderde dat en door de automatisering en het
gebruik van robots leek werken in de toekomst overbodig te
worden en het ideaal van 'de vrijetijdsmaatschappij' dichter
bij te komen.
Vraaggesprekken met voormalig cursusleidster Feline Jansen
(?) van de ANWB-kampeercursus, een voormalige
cursusdeelneemster en voormalig arbeider Dick Verheule (?).
Gespreksonderwerpen zijn: de kampeercursus die de ANWB na de
Tweede Wereldoorlog verzorgde; de invulling van de geringe
vrije tijd die men kort na de Tweede Wereldoorlog had; de
invoering van de vrije zaterdag in 1962.
De verslaggever bezoekt samen met hoogleraar
vrijetijdswetenschappen Theo Beckers de badplaats Zandvoort
en luchthaven Schiphol en spreekt met hem over het
succesvolle verzet in 1946 tegen de oprichting van een
vakantiekamp voor arbeiders in Zandvoort, de algemeen
heersende ideeën destijds over 'nuttige recreatie', de enorme
invloed die de invoering van de vrije zaterdag heeft gehad op
de vrijetijdsbesteding, de hoopvolle verwachtingen dat de
automatisering en het gebruik van robots tot steeds meer
vrije tijd zou leiden, de moderne vliegvakanties en de
gevolgen hiervan voor het milieu.
De verslaggever bezoekt tevens het attractiepark 'De
Efteling' in Kaatsheuvel en spreekt tijdens een rondleiding
met artistiek directeur Ton van de Ven over de oprichting en
de geschiedenis van het attractiepark dat ooit begon als een
natuurpark.
Geïllustreerd met HA-fragmenten.

Dit fragment is onderdeel van

Ovt

10.00-11.00: De column van André van der Louw die terugkijkt op zijn ervaringen in de tweede helft van deze eeuw: de WAO-crisis Het oranjehuis en hun verhouding tot de pers. Daarover vertelt de historicus J. Kikkert Verder een interview met Wichert ten Have over zijn onlangs verschenen boek 'De Nederlandse Unie: aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941'. 11.00-12.00: John Helsloot van het Meertens Instituut over Sinterklaas. Reportage met Evert de Vos n.a.v. zijn scriptie: 'Verliest den moed toch niet' over joodse voetbalclubs in Amsterdam tussen 1908 en 1948. Met om 11.15 de Spoor Terug-serie De gedroomde eeuw: 100 jaar idealen en illusies. In 52 wekelijkse afleveringen komen de belangrijkste dromen van de twintigste eeuw (en hun aanhangers) aan bod. Deel 49: De vrijetijdsmaatschappij Na de tweede wereldoorlog krijgt men steeds meer vrije tijd. In 1952 wordt het recht op minimaal 1 week vakantie per jaar vastgelegd, in 1966 wordt dat minimaal twee weken en intussen is ook de vrije zaterdag ingevoerd. In de verzuilde samenleving is de bemoeienis met de invulling van die vrije tijd groot, want die moet immers 'nuttig' zijn. Eind jaren zestig verandert dat en door automatisering en gebruik van robots lijkt werken in de toekomst overbodig te worden en het ideaal van 'de vrijetijdsmaatschappij' dichterbij te komen. Boeken: -'Willem-Alexander: Prins van Oranje - J.G. Kikkert, uitg. Poseidon, isbn 90 5546 072 9 -'De Nederlandse Unie: aanpassing, vernieuwing en confrontatie in bezettingstijd 1940-1941' - Wichtert ten Have, uitg. Prometheus, isbn 90 5333 875 6 -Scriptie: 'Verliest den moed toch niet' over joodse voetbalclubs in Amsterdam tussen 1908 en 1948- Evert de Vos

advertentie