Het Spoor Terug / OVT

De Kinderen van de KW3, 5 en 6: de onafhankelijkheidsstrijd

Het Spoor Terug / OVT

De Kinderen van de KW3, 5 en 6: de onafhankelijkheidsstrijd

20-08-1995
Het Spoor Terug / OVT: Aflevering 5 en 6 van de zesdelige serie "De Kinderen van de Koning Willem III".
Op 27 november 1860 werd de eerste steen gelegd van het Koning Willem III-gymnasium in Batavia. Aanvankelijk is de school alleen bestemd voor kinderen van Hollandse ambtenaren, maar later dringen ook niet-Hollandse kinderen tot de schoolbanken van de KWIII-HBS door.
Deze serie gaat over de leerlingen die tot het sluiten van de school in 1942 op de KW-3 zaten, Hollandse kinderen, ook toen nog in de meerderheid, maar ook Indo's, Chinezen, Arabieren en natuurlijk de Indonesiërs, elk met hun eigen geschiedenis en cultuur, hun eigen verleden en toekomst. Tot 1942 zaten ze samen in de schoolbanken, maar daarna ging ieders leven een geheel eigen, vaak tegengestelde kant op. Zoals de Hollandse jongens, die na de oorlog naar Indië werden gestuurd om te vechten tegen hun Indonesische oud-klasgenoten, die streden voor hun eigen onafhankelijkheid.
Deze twee afleveringen gaan over de strijd om de onafhankelijkheid.
Samenstelling en regie Marnix Koolhaas, redactie Tanneke de Groot.

Aan het woord o.a.:
- Harun al Rasjid Zain
- Achmad Sutrisno
- Subardi Soeria Atmadja
- Rob Nieuwenhuis
- Moetirah Soemitro
- Leo Biegel
- Jan de Jonge
- Boy Tadjudin
- Moetirah Soemitro
- Tira Djajadiningrat
- Oetarjo
- Milly Ratulangi
- Achmad Sutrisno
- Soebardi Soeria
- Oebi Koot
- Soegeng Soepari
- Mien Wiranatakoesoema

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief
Productie tot stand gekomen met een subsidie van het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties

Korte beschrijving:
Vijfde aflevering van de zesdelige Spoor terug-serie 'De kinderen van de Koning Willem III', waarin oud-leerlingen van de voormalige Koning Willem III-HBS in Batavia, terugblikken op hun schooltijd. In deze aflevering aandacht voor de gebeurtenissen na het uitroepen van de onafhankelijkheid op 17
augustus 1945.
Vraaggesprekken met Indonesische oud-leerlingen, waaronder de schrijver Rob Nieuwenhuys, over de afkeer bij de Indonesische bevolking van zowel de Japanse bezetter als het koloniale regime, de bevrijding, de populariteit van de nationalistische radiozender RRI (Radio Republica Indonesia), de republikeinse vrijheidsstrijd, de vervolging van uit de kampen teruggekeerde Nederlanders en KNIL-militairen en de rol van cineast Joris Ivens. Vraaggesprekken met Nederlandse oud-leerlingen over de
vervolging van blanken en Indo's en hun vlucht naar Nederland.
Geïllustreerd met historische geluidsfragmenten van o.a. de RRI en films van Joris Ivens.
00:01:00 Stationcall. Aankondiging programma door omroeper. Tune.
00:03:00 Reportage verslaggever(TdG) in Jakarta. Ver. loopt met een Indonesische oud-leerling over het Vrijheidsplein. Hij haalt herinneringen op aan 17 augustus 1945, toen op deze plek de onafhankelijkheid van Indonesië werd uitgeroepen.
Muziekfragment.
Tussentekst presentator.
00:10:02 Inleiding afleveringen 5 en 6 van de serie door pres.
00:11:35 Een Indonesische oud-leerling vertelt over de politieke verwarring na de oorlog en de afkeer bij de Indonesische bevolking van de Japanse bezetter en het Nederlandse koloniale regime. Historisch geluidsfragment. Tussentekst pres.
00:15:02 Vraaggesprekken met Indonesische oud-leerlingen over de bevrijding van Indonesie door Britse soldaten. Tussentekst pres.
00:22:55 Historisch geluidsfragment en stationcall RRI. Tussentekst pres.
00:23:52 Vraaggesprekken met Indonesische oud-leerlingen over de populariteit van de RRI en de productie van radioprogramma's voor de RRI. Historische geluidsfragmenten RRI. Tussentekst pres.
00:28:29 Vraaggesprek met schrijver en oud-leerling Rob Nieuwenhuys over de Japanse bescherming van de Nederlanders tegen de Indonesische nationalisten.
00:29:38 Historisch geluidsfragment. Tussentekst pres.
00:31:00 Vraaggesprekken met Nederlandse oud-leerlingen over de vervolging van blanken en Indo's door Indonesische nationalisten en hun vlucht naar Nederland.
00:37:35 Vraaggesprek met een Indonesische oud-leerling over de gevechten van de republikeinen tegen de, uit de kampen teruggekeerde, KNIL-soldaten. Tussentekst pres.
00:41:35 Historisch geluidsfragment.
00:42:29 Vraaggesprekken met Indonesiërs over hun rol in de republikeinse vrijheidsstrijd en de rol van cineast Joris Ivens. Stationcall RRI. Historisch geluidsfragment.
Tussentekst pres.
00:47:20 Vraaggesprek met een Indonesische oud-lerares over de pogingen van de schoolleiding om de orde op de school te herstellen, de republikeinse strijd en de angst voor de terugkeer van het koloniale regime. Muziekfragment.
Historisch geluidsfragment.
00:52:17 Afkondiging pres.

Korte beschrijving:
Tune. Aankondiging programma door omroeper. Tune. Fragment van een vraaggesprek uit de uitzending. Inleiding laatste aflevering van de serie door presentator. Historisch geluidsfragment.
00:58:54 Vraaggesprek met een Indonesische oud-leerling over de betrokkenheid van haar familie bij de Republikeinse vrijheidsstrijd. Muziekfragment. Tussentekst pres.
01:03:08 Vraaggesprekken met Indonesische en Indo-oud-leerlingen en een oud-lerares over hun deelname aan de vrijheidsstrijd tijdens de eerste politionele acties in 1947. Historische
geluidsfragmenten. Tussentekst pres.
01:21:30 Vraaggesprek met een Nederlandse oud-leerlinge over het gebrek aan haatgevoelens bij sommige Indonesiërs t.o.v. de Nederlanders. Historisch geluidsfragment. Tussentekst pres.
01:24:53 Vraaggesprekken met Indonesische oud-leerlingen over de wreedheden die plaatsvonden tijdens de tweede politionele actie in 1948.
01:26:40 Historische geluidsfragmenten. Tussentekst pres.
01:35:08 Vraaggesprekken met oud-leerlingen over de gebeurtenissen na de soevereiniteitsoverdracht van 27 december 1949, de vrijlating van republikeinse gevangenen, de terugkeer van Nederlanders naar Nederland en de moeilijke positie van de Indo's. Tussentekst pres. Historisch geluidsfragment.
01:42:49 Vraaggesprek met schrijver en oud-leerling Rob Nieuwenhuys over zijn komst naar Nederland en zijn heimwee naar Indonesië. Tussentekst pres.
01:45:30 Vraaggesprek met een Indonesische oud-leerlinge over haar tegenstrijdige gevoelens t.o.v. de Nederlanders en haar Nederlandse opvoeding.
01:46:20 Tune serie. Afkondiging pres.
01:49:16
Einde.

advertentie