OVT - Spoor Terug

Ik bid niet veur brune bonen 3: Nienke van Hichtum

OVT - Spoor Terug

Ik bid niet veur brune bonen 3: Nienke van Hichtum

Wekelijks geschiedenisprogramma met discussies, reportages en ooggetuigenverslagen.
In deze aflevering:
Ik bid niet voor brune bonen. Een vierdelige serie over streekromanschrijvers. Vier weken lang gaan verslaggevers met biografen van schrijvers van streekromans op zoek naar de streek die in de romans centraal staat.
Aflevering 3: Nienke van Hichtum Nienke van Hichtum, schrijversnaam van Sjoukje Bokma de Boer, domineesdochter uit Nes in Friesland, liet zich voor haar streekgebonden kinderboeken inspireren door haar jeugd op het Friese platte land aan het eind van de vorige eeuw. Tijdens haar huwelijk met Pieter Jelles Troelstra schreef ze één van de meest gelezen kinderboeken in Nederland: Afke's Tiental. Met biografe Aukje Holtrop reist Kiki Amsberg langs plekken die in het leven van Nienke van Hichtum een belangrijke rol speelden. Ze gaan o.m. naar haar geboortehuis, waar nu de familie Aardema woont, en naar het Frysk Letterkundig Museum waar een tentoonstelling is over Nienke van Hichtum en haar man de socialist Pieter Jelles Troelstra. Tineke Steenmeijer, de directrice schreef een boek over hun 19 jarig huwelijk en zij leidt de biografe en de journaliste rond.
Presentatie: Marnix Koolhaas,
teksten: Dini Bangma, Astrid Nauta en Kees Slager.

Uitgebreidere documentatie aanwezig in VPRO archief

advertentie