Onze revolutie

Onze revolutie

Is er een betere plaats om uit te zenden dan Goejanverwellesluis als het gaat om Nederland en opstand? Wilhelmina van Pruisen kwam er in 1787 in haar koetsje voorbij op weg naar Den Haag om te pleiten voor haar verdreven man stadhouder Willem V. Ze werd teruggestuurd, ging klagen bij haar broer, die een legertje stuurde om de brutale patriotten een lesje te leren. De Nederlandse revolutie was voorbij en zou pas met de inval van de Fransen in 1795 weer op gang komen. Historicus en patriottenkenner Mart Rutjes schreef over die tijd het boek ‘Door gelijkheid gegrepen’, en komt praten over onze achttiende-eeuwse revolutiedrang.

Dit fragment is onderdeel van

OVT

In deze uitzending, live vanuit Goejanverwellesluis, kijken we naar de mannen op het bekendste schilderij van Nederland. Samen met historicus Gabri van Tussenbroek, auteur van 'Amsterdam en de Nachtwacht' kijken we naar de uitgedoste broeders op Rembrandts Nachtwacht. Wie waren zij? En waarom lieten zij zich vereeuwigen? Verder in OVT: de geschiedenis van Goejanverwellesluis, de nouveau riche van de Gouden Eeuw, Brexit en de Noord-Ierse grens, Rachida Lambaret over de Eerste Wereldoorlog, vulvapaniek en mannenvrees, historische boeken met Wim Berkelaar, de column van John Jansen van Galen en muziek van Jan Rot.

advertentie