Historicus Erik Nolte, de uitvinder van de Historikerstreit overleden, 10.17