Tegenlicht

Eigen Schuld

Als banken teveel schuld maken worden ze gered; als regeringen en burgers in de schulden raken gaan ze echt failliet. Wat zegt dat over schuld als filosofische categorie?

Wat heeft 'IOU' met geweld te maken? Waarom neemt bankroet zoveel verschillende gedaanten aan? Wat heeft schuld met ongelijkheid te maken? Is schuld iets wat je iemand 'aandoet'? En hoe gaan we in de toekomst om met schulden?

Actuele vragen voor een tijd waarin schuld het Europese nieuws beheerst. David Graeber, antropoloog en anarchist, schreef er het opzienbarende boek 'Debt: the first 5.000 Years' over. Zijn centrale stelling: hoe virtueler de schuld, hoe eenvoudiger kwijtschelding wordt. Filosoof en schrijver Rob Wijnberg, die zelf worstelt met de vraag of hij zich wel in de hypotheekschulden moet steken, neemt deze gedachten mee naar Noreena Hertz. Deze  Britse econome pleit al sinds 2000 voor een einde aan wat ze noemt ‘the debt trap’. In Eigen Schuld alles over de geschiedenis, de moraal en de toekomst van onze schuld.

biografieën

Interview David Graeber (VS): Wim Schepens
Regie opnames Rob Wijnberg / Noreena Hertz (London): Martijn Kieft
Research: William de Bruijn / Gerko Wessel
Beeldresearch: Maren Merckx / Marga Smit
Productie: Helen Goossens
Eindredactie: Henneke Hagen / Jos de Putter