VPRO Tegenlicht

Vuil goud

Er zit goud in ons afval. Letterlijk. Het terugwinnen heeft een nieuwe wereldwijde miljarden industrie gestart. Men noemt het Urban Mining en het is hot.

Een ton kapotte mobieltjes, computers of ander elektronisch afval bevat zestig keer zoveel goud als een ton gouderts. Het goud in het elektronische afval is bovendien een stuk makkelijker te oogsten. Geschat wordt dat nu al 30 tot 40% van de wereldvraag naar zeldzame metalen hiermee gedekt kan worden en het is nog maar het begin.

reacties op aflevering

In het Duitse Minden en in het Belgische Houthalen is men begonnen met het afgraven van de vuilstortplaatsen waarvan ongeveer de helft van het afvalmateriaal, zoals slakken, staal, koper en bepaalde metalen gerecycled kunnen worden tot grondstoffen. Met de rest van het materiaal zal via een nieuwe plasmatechnologie groene energie worden geproduceerd. Dat zou naar schatting voldoende energie opleveren voor 200.000 gezinnen gedurende 20 jaar. Duitsland schat alleen al de waarde van het afval dat geschikt is om energie op te wekken op zestig miljard euro.

En het heeft nog een andere, bijna hilarische consequentie: Jaren lang dumpten we ons techno afval met gesloten ogen in de derde wereld. Daar werd het gerecycled. Maar in India of Afrika werd slechts 25% van de aanwezige hoeveelheden goud, platina, coltran etc. terug gewonnen terwijl dat in België en elders tussen de 95 en 99% is. Tel uit je winst. Closing the loop is een organisatie die de kapotte mobieltjes en computers die gedumpt werden in de derde wereld terug koopt. Zo krijgt de derde wereld een verkoopartikel met wat we eerst daar als afval gedumpt hebben.

bijlagen

Het principe van het Urban Mining lijkt de oplossing voor veel van onze milieu problemen en energie voorziening. Het verkleint de kloof tussen de westerse en de derde wereld. Het doet een geheel nieuwe industrie ontstaan waarvan de omvang wel eens enorm zou kunnen zijn.

biografieën

  • Regie Frank Wiering
    Research Olaf Oudheusden
    Productie Jenny Borger
    Eindredactie Marije Meerman & Doke Romeijn

    meer als 'vuil goud'