Reacties op de 'Vuil goud' via Twitter

Op Twitter wordt de aflevering 'Vuil goud' bestempeld tot "hoopvolle televisie". En kijkers gaan spontaan op zoek naar hun oude mobiele telefoons.

Registratie van Tegenlicht Meet Up in Pakhuis de Zwijger.

Hoopvolle televisie

Na een ontredderend begin geeft de aflevering veel kijkers weer hoop. Zelfs aan diegenen die negatief gestemd zijn over de toekomst van onze planeet. 

Gouden afvalbergen

De gouden toekomst van afval recyclen levert spitsvondige oneliners op. 

Oude mobieltjes

Kijkers zien kansen en hebben nog genoeg oude mobiele telefoons om te recyclen. 

Vuilnisbelten

Naar vuilnisbelten wordt anders gekeken na het zien van de aflevering. 

Lokaal of in Europa

De vraag of het recyclen lokaal moet gebeuren of niet, levert veel reacties op. Voor het hergebruiken van onze afvalbelten is het in elk geval duidelijk. 

Over het recyclen van oude mobieltjes in Ghana of België bestaat meer discussie. 

Uiteindelijk wordt duidelijk wat Closing the Loop op termijn voor ogen heeft: zichzelf overbodig maken, kennis overdragen en lokaal recyclen. 

Goud

Over één ding is geen twijfel. In oude mobieltjes zit: