VPRO Tegenlicht

De Man door Europa

Vlaams theatermaker Lucas De Man gaat langs zeventien Europese steden op onderzoek om het veranderende Europa van onderaf vorm te geven.

Het oude Europa, dat decennialang zo onveranderlijk leek, lijkt in een stroomversnelling te zijn gekomen. Bestaande verhoudingen verschuiven en inspireren creatieve denkers en makers om Europa opnieuw, van onderaf, vorm te geven. De Vlaamse theatermaker Lucas De Man ging langs 17 Europese steden op onderzoek naar onze toekomst.
 

reacties bij aflevering

Terugkijken voor toekomst

Om vooruit te kunnen kijken blikt Lucas De Man eerst terug. Hij spiegelt de huidige grote veranderingen aan de Renaissance. Want toen de theoloog Maarten Luther zijn thesen op de deur van de kerk in het Duitse Wittenberg timmerde wist hij niet dat zoiets een revolutie in de kerk teweeg zou brengen.  

En toen de humanist Thomas More met 'Utopia' zijn aanklacht schreef tegen het innemen van de 'common grounds' door de grootgrondbezitters, wist hij niet dat deze toe-eigening tot op de dag van vandaag zou blijven voortbestaan. Want nu, vijf eeuwen verder, leven we nog steeds niet in Utopia.

Een voorbeeld van een gemeenschap van de toekomst is Metropoliz; een voormalige salamifabriek in Rome waar tweehonderd immigranten en arme Italianen samenleven. De fabriek werd omgetoverd tot museum waar de inwoners iedere zaterdag rondleidingen geven. 

De kunst is hun bescherming, want niemand durft Metropoliz nu nog te ontruimen. Georgio de Finis, initiator van het project, stelt dat alle mensen het recht hebben op zoek te gaan naar een beter bestaan.

bijlagen

Europese reis

De Europese reis van Lucas De Man inspireert, verbaast en verwondert en legt nieuwe mogelijkheden bloot in dit oude werelddeel waarin de rol van het individu en het vrije denken al eeuwenlang centraal staan.
 
Met onder anderen: Lieven De Cauter (Vlaamse cultuurfilosoof), Engin Öder (Turkse internet-specialist), Gerald Gutenschwager (Grieks-Amerikaanse hoogleraar planologie), Georgio de Finis (Italiaanse oprichter van Metropoliz) en Lucas De Man (Vlaams theatermaker).
 
Lucas De Man ondernam de reis door Europa samen met een journalist, filmmaker en cameraman, in het kader van zijn multidisciplinair kunstproject In Search of Europe (initiatief van Nieuwe Helden en Het Zuidelijk Toneel).

Samenstelling: Britta Hosman
Productie: Jeroen Beumer
Eindredactie: Marije Meerman en Doke Romeijn

meer zoals 'de man door europa'