Onderzoeksbedrijven Gallup en Effectory doen onderzoek naar tevredenheid van werknemers. Wat verliezen we als we managers afschaffen?

Wat gebeurt er als inderdaad afscheid nemen van alle managers? Zijn er onderzoeken die laten zien wat we dan kwijtraken? Amerikaans onderzoeksbedrijf Gallup en Nederlandse tegenhanger Effectory doen dergelijk onderzoek. Wat is het resultaat als we managers langs hun meetlatten leggen?

Onderzoeken die inzicht geven over de tevredenheid van werknemers met hun werk zijn er genoeg, maar 'tevredenheid' zegt niet veel over hoe de productiviteit en het welzijn van werknemers verbeterd kan worden. Het zegt namelijk niks over waarom werknemers wel of niet tevreden zijn.

Gallup en Effectory zijn onderzoeksbedrijven die zich focussen op deze onderliggende vraag. Zij verzamelen informatie over de betrokkenheid van werknemers bij hun werk en het bedrijf. Hoe bevlogener en betrokkener een werknemer, hoe beter die presteert op de werkvloer. Een positieve relatie met de directe leidinggevende, vaak een manager, is belangrijk voor het enthousiasme van de werknemer en dus voor de prestaties.

Uit het Global Workplace Report 2013, een wereldwijd werknemersonderzoek door Gallup, blijkt dat maar 13% van de bevraagde werknemers echt betrokken zijn bij hun werk. Hier valt dus nog heel wat te winnen, zowel in geld als geluk.
 

How employees feel about their jobs starts and ends with their direct supervisor. 

Jim Clifton, GALLUP Chairman & CEO

Onderzoeksmethode

Gallup ontwikkelde een onderzoek met twaalf vragen, de Q12. Werknemers krijgen twaalf stellingen voorgeschoteld en moeten aangeven op een schaal van één tot vijf in hoeverre ze het er mee eens zijn. Dit zijn stellingen als "At work, my opinions seem to count", "The mission or purpose of my compnay makes me feel my job is important" en "In the last six months, someone at work has talked to me about my progress".

Het Nederlandse bedrijf Effectory pakt het net iets anders aan dan Gallup. Uit zeventien Human Resource thema's kunnen klanten van Effectory, vaak bedrijven, kiezen welke thema's zij in kaart willen brengen voor hun bedrijf. Op basis van elf kernvragen krijgt een organisatie inzicht in aspecten van hun eigen werkgeverschap en de inzet van medewerkers in de vorm van bevlogenheid en betrokkenheid. Een ideale werknemer is zowel betrokken bij het bedrijf als bevlogen in zijn werk, goed werkgeverschap schept hiervoor de randvoorwaarden.

Indirecte kostenpost

Zowel het onderzoek door Gallup als Effectory geeft niet aan dat managers direct geld kosten. Desondanks kunnen bedrijven geld besparen of bijverdienen wanneer hun medewerkers tevreden, toegewijd en gemotiveerd zijn. De factoren die dit positief beïnvloeden, zijn door de onderzoeken op een rij gezet. En inderdaad, het terugdringen van onnodig management en het wegdoen van onnodige regels en procedures staat ook in dat rijtje. Moeilijker te identificeren is welk management, welke regels en procedures in de praktijk en bij het bedrijf precies onnodig zijn.