Belg Frank van Massenhove voerde hervormingen door bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken en is co-auteur van 'De collega's werken thuis'.

In 2007 werd Frank van Massenhove (1954) Overheidsmanager van het jaar door de hervormingen die hij doorvoerde bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. Daar was hij sinds 2002 voorzitter van het directiecomité. Hij schrapte dertig procent van de kantoorruimte, waaronder zijn eigen kantoor. Werknemers mogen thuis werken, regelen hun werktijden grotendeels zelf en beoordelen hun eigen chefs. De hervormingen zorgden voor tevreden werknemers, de productiviteit is gestegen en kosten zijn gedaald.
 

Frank van Massenhove is nog steeds voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Samen met de directeur-generaal van die dienst, Tom Auwers, schreef hij het boek 'De collega's werken thuis'. De twee vormden de overheidsdienst samen om tot een moderne, efficiënte organisatie. In het boek beschrijven ze hun ervaringen, aangevuld met tekeningen van Kamagurka en commentaar van professor arbeidspsychologie Frederik Anseel.

Frank van Massenhove werd in 1954 geboren in het Belgische Zerkegem. Hij studeerde rechten aan de universiteit van Gent. Als lid van de socialistische partij werkte hij als adviseur voor de kabinetten van Roger De Wulf en Leona Detiège. Later werkte hij als kabinetschef bij Gents burgemeester Frank Beke en daarna voor minister van Sociale Zaken en Pensioenen Frank Vandenbroucke. Dat was de opstap naar zijn huidige functie bij FOD Sociale Zaken.