Marietje Schaake is europarlementariër en zet zich onder andere in om digitale vrijheden op te nemen in het buitenlandbeleid van de EU. Zij schreef deze reactie op de aflevering Zero Days.

"Wie serieus over ICT-veiligheid wil praten, moet de handel in gevaarlijke technologieën, die worden gemaakt met zogeheten zero-days, aanpakken. Spionagetechnologie, hacking tools en andere software kan nagenoeg ongereguleerd vanuit de EU worden geëxporteerd.

De organisatie Citizen Lab liet de gevaren zien dat dit soort technologie ook tegen ons zou kunnen worden gebruikt –het heeft een boemerangeffect. Ook James Clapper, de Amerikaanse directeur Nationale Inlichtingen, getuigde voor de Amerikaanse Senaat dat de VS heeft vastgesteld dat spionagetechnologie die op de markt wordt gebracht voor doeleinden van legale interceptie, wordt gebruikt tegen VS-systemen. Niet alleen de strategische implicaties zijn van groot belang, uit talloze voorbeelden blijkt ook dat autoritaire regimes steeds meer technologie gebruiken om hun bevolkingen te onderdrukken.
 

Europese bedrijven en overheden zijn de spil van de vrijhandel in digitale wapens.

Reactie europarlementariër Marietje Schaake op aflevering 'Zero days'

Om dit te voorkomen en om mensenrechten en veiligheid wereldwijd te waarborgen is het essentieel om het Europese export controle regime te verscherpen, want Europese bedrijven en overheden zijn de spil van de vrijhandel in digitale wapens. Sinds 2009 heb ik me hiervoor ingezet vanuit het Parlement en de Europese Unie heeft een aantal stapjes gezet, maar de algemene herziening van export controle wetgeving werd ondanks steun in het Europees Parlement tot nog toe geblokkeerd door de lidstaten.

Het is goed dat de Europese Commissie nu in een document, die de basis moet zijn voor een nieuw wetsvoorstel, de relatie tussen gevaarlijke technologieën en mensenrechten schendingen erkent. Het is nu zaak de volgende stap te zetten om de problemen rond de export van technologie coherent aan te pakken in Europees verband. Daarvoor moet het export controle regime naar het Europese niveau worden getild en moeten de keuzes van bedrijven om te exporteren en de toestemming die overheden daarvoor geven transparant worden gemaakt, zodat ze worden gedwongen zich te verantwoorden. Daarnaast is het belangrijk dat de stem van belangengroepen en het maatschappelijk middenveld, waar veel kennis is over de problemen, meer wordt gehoord.

Binnen het Europees Parlement, maar ook daarbuiten merk ik vaak dat er in de traditionele diplomatieke wereld weinig kennis is over de implicaties van technologie op onze samenleving. Het is essentieel dat politici en bestuurders zich meer verdiepen in de fundamentele veranderingen die technologische vooruitgang met zich meebrengt. Alleen dan kunnen we zorgen dat wetgeving niet mijlenver achterloopt op die verandering en kunnen we zowel onze strategische belangen beschermen, als onze beloftes op het gebied van mensenrechten buiten onze grenzen beter waarmaken."