Reacties op 'Chinese wereldorde' waren als yin en yang in balans. Waardering voor filosofie en uitzending, kritisch over o.a. mensenrechten.

Positief over Chinese filosofie

De aanpak en filosofie van China wordt gewaardeerd door Twitteraars.

Naar onszelf kijken

Dat we de door de invloed van China opnieuw naar onze eigen positie kijken, werd ook als positief ervaren.

Binnenlandse politiek

Aan de Yang-kant plaatsen Twitteraars kanttekeningen bij de binnenlandse politiek van China en de lokale mensenrechten.

Expansiedrift

Volgens kijkers heeft China wel degelijk ook een drang naar buiten.

Bij de Chinees in Den Haag

Yin en Yang komen samen in Den Haag waar de mondiale verwarring compleet is: zijn de Chinezen nu de nieuwe Grieken of zijn de Hagenezen dat zelf?

Wie alleen het Haags kwartiertje wil kijken, krijgt kijkadvies van John van Zweden.