In de uitzending ‘Klik- en kluseconomie’ worden de uitdagingen van de platformeconomie uiteengezet. Hoe reageerden kijkers op de ontwikkelingen binnen de klik-en kluseconomie? En waarom grijpt de overheid niet in? Lees hier de beste reacties.

Nog erger dan vroeger?

Twitteraars reageerden geschokt en boos op de ontwikkelingen binnen de klik- en kluseconomie. 

Oude wijn, nieuwe zakken?

Sommige twitteraars zien de platformeconomie niet als nieuwe ontwikkeling. Zijn er niet altijd al platformwerkers geweest?

Bad Temper

Er werd kritisch gesproken over Paul Eggink, de oprichter van Temper. Hij brengt klussers en werkgevers bij elkaar op een online platform.

Wat vangen Tempers?

Ook probeerde mensen de daadwerkelijke kosten en inkomsten bij een gewerkt Temper-uur in beeld te brengen.

Arbeidsadvies

Twitteraars komen ook met advies voor mensen die werk zoeken: zorg niet dat je afhankelijk bent van het werken voor deze bedrijven.

Tips voor de politiek

Er worden door de twitteraars verschillende oplossingen aangedragen. platformeconomie, zoals bescherming door de Nederlandse overheid, ethische conventies of invoeren van een universeel basisinkomen.