Frans von der Dunk is ruimtejurist. Hij schreef een handboek voor ruimtewetten en heeft een consultatiebureau voor 'space law'.

Von der Dunk studeerde aanvankelijk net als zijn vader geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hierna volgde een studie rechten, waarbij hij zich specialiseerde in International Space Laws. De naam van zijn proefschrift uit 1998 luidt dan ook 'Private Enterprise and Public Interest in the European Scapespace'. Veel van zijn publicaties zijn online te lezen. Voor zijn aanstelling als hoogleraar in de Verenigde Staten was Von der Dunk eerst co-directeur en daarna directeur van onderzoek naar ruimterecht aan de universiteit van Leiden.

Zwarte gaten

Von der Dunk constateerde een gebrek aan wetgeving wanneer het aankwam op gevallen die zich buiten onze atmosfeer afspelen. Met de opkomende commerciële interesse in ruimtevaart van de afgelopen jaren acht hij een ruimtewet meer nodig dan ooit. Von der Dunk begon daarom in 2007 zijn bedrijf Black Holes BV, een consultatiebureau voor space law.

Met zijn adviesbureau is Von der Dunk al vele instanties van dienst geweest. Zo was hij bijvoorbeeld adviseur voor de Nederlandse overheid, maar ook voor internationale partijen zoals de European Space Agency en de Verenigde Naties. Tegenwoordig komen hier steeds meer commerciële bedrijven bij die zich interesseren voor zaken als ruimtetoerisme.

Frans von der Dunk spreekt over delven van grondstoffen in de ruimte.

Handboek

Von der Dunk is redacteur van het Handbook of Space Law (2015). Hierin wordt gekeken naar de juridische kant van buitenaardse activiteiten. Met dit handboek verkent hij een vakgebied dat voorheen nog onbelicht was gebleven, en tracht hij een standaardwerk neer te zetten waar men in ruimterechtszaken op terug kan vallen.

Prof. Dr. Frans G. von der Dunk is hoogleraar Space Law aan de universiteit van Nebraska-Lincoln en oprichter van Black Holes BV, een adviesbureau voor ruimtewetgeving. Hij is de broer van columnist en cultuurhistoricus Thomas von der Dunk en de zoon van invloedrijk historicus Hermann von der Dunk.