Amerikaans journalist Louis Rossetto richtte technologietijdschrift Wired op. Radicaal libertariër Rosetto is nu directeur van een chocoladefabriek.

Al vanaf zijn studententijd was Rossetto een radicale libertariër. Hij schreef in 1971 voor de New York Times Magazine een vlammend betoog voor een bescheiden rol van de overheid. Ook op latere leeftijd heeft de charismatische Rossetto er geen moeite mee om uitspraken te doen als "politics are a big mistake".

Na wat weinig opzienbarende activiteiten als schrijver in de jaren zeventig trok Rossetto in 1985 naar Amsterdam om aan de slag te gaan bij INK Taalservice. Hij werd aangesteld als hoofdredacteur van het Engelstalige tijdschrift Language Technology, dat later Electronic Word werd. Het was een opmerkelijk vooruitstrevend en ambitieus tijdschrift over taalinterpretatie door computers en was zijn tijd ver vooruit. Een lang leven was het blad niet beschoren.
 

Oprichting Wired

De ervaringen in Amsterdam vormden voor Rossetto en vriendin Jane Metcalfe wel de directe aanleiding om Wired op te richten. Begin jaren negentig trok het stel naar Silicon Valley en beschreef in het tijdschrift de fascinerende nieuwe wereld van gadgets en digitale netwerken. Ze wilden lezers een spiegel voorhouden en leren begrijpen hoe wij als mensheid zelf onderdeel zijn van een grootscheepse technologische revolutie. Terugkijkend op zijn tijd als hoofd van Wired had Rossetto het tijdschrift vooral een meer politieke lading willen meegeven.

Onder veel idealisten van Silicon Valley leefde het idee dat politiek en overheidsinstanties snel irrelevant zouden worden door het internet. Inmiddels is Rossetto tot inzicht gekomen dat de grote natiestaten niet zomaar zullen wijken. We bewegen volgens hem wel richting een post-politiek tijdperk, een cybertopia, maar net als Rome is deze niet in een dag gebouwd. Toch zijn we als mensheid druk bezig om de volgende stap in onze evolutie te realiseren zonder dat we die als individuen kunnen overzien.
 

I think politics are a mistake (...) The 20th century is full of unintended consequences.

Louis Rossetto

In 1998 werd Wired onder commerciële druk in twee delen opgedeeld, drukwerk en digitaal, en verkocht. Het tijdschrift werd door de grote Amerikaanse uitgever Condé Nast gekocht. Na een pijnlijk vertrek bij het blad koos Rossetto ervoor terug te treden uit de publieke sfeer. Pas jaren later dook hij op bij het chocoladebedrijf TCHO, waar hij bezig is met het ontwikkelen en produceren van chocola. Na een eerste test met beta-repen zijn de eindproducten inmiddels te bestellen.

Rossetto werd geboren in New York in 1949. Hij studeerde aan de Columbia University en schreef in de jaren zeventig de tamelijk obscure roman Takeover en als ghostwriter in Rome een boek over de productie van de film Caligula getiteld Ultimate Porno. Met partner Jane Metcalfe heeft hij twee kinderen.