Het einde van onze studie nadert. Ter gelegenheid hiervan zijn wij een zoektocht gestart. Wat is de waarde van het wetenschappelijk onderwijs dat we hebben gevolgd?

Na afronding van onze stage bij VPRO Tegenlicht is het dan zover: we zijn afgestudeerd. In uiteenlopende discussies maakt ons dat van alles - van waardevolle wetenschappers tot kansarme zielen zonder baanperspectief. 'Take care out there' is wat ze zeggen. 

Het hoger onderwijs in Nederland staat onder druk. Gaat het de ene keer om een nieuwe bezuinigingsronde, kort daarna lijkt de ‘verengelsing’ van opleidingen de kwaliteit van het onderwijs te ondermijnen. De universiteit zou een marktmachine geworden zijn, die kwantiteit steeds boven kwaliteit verkiest. 

Maar hoe ziet 'kwaliteit van wetenschappelijk onderwijs' er uit en geldt die norm voor iedereen? Wat of wie dient de universiteit -  de wetenschap, de student, de maatschappij of toch de arbeidsmarkt? En moet dat veranderen? 

Onze zoektocht bleek ingewikkelder dan gedacht. Tal van tegenstrijdigheden maakte de discussie haast onmogelijk om te duiden. Toch deden we een poging en stelden onszelf de vraag: 'Wat is wijsheid?' In deze serie gaan we op zoek naar het antwoord.

Wie zijn wij?

Wij lopen momenteel stage bij Tegenlicht en zijn bijna afgestudeerd. Josia in Culturele Antropologie, Dieuwke in het interdisciplinaire Liberal Arts & Sciences. We houden van hangplanten en pingpongtoernooien. Verder reflecteren we graag. In de trein, op straat en onder invloed.