VPRO Tegenlicht zoekt weer pioniers! Heb jij een vernieuwend concept, idee of ontwerp voor intimiteit in tijden van tech? Lees dan meer over onze nieuwste pioniersverkiezing: Touching Technology.

welke pioniers zorgen voor intimiteit en persoonlijk contact in tijden van tech?

We mogen elkaar niet aanraken, terwijl we elkaar digitaal op elk moment kunnen bereiken. Hoe gebruiken we technologie om elkaar niet uit het oog te verliezen? Hoe blijven we in onze nieuwe samenleving verbonden, met de ander? Hoe blijven we elkaar raken met onze ideeën en maken we écht persoonlijk contact, ook al moet dat via schermen, data en algoritmes?

Onze levens spelen zich steeds meer online af, al ruim voor een mondiale pandemie de grote uitdagingen van onze tijd in versneld tempo blootlegde en onze lijven isoleerde. De dagelijkse afstand dwingt ons na te denken over de techniek waarvan we afhankelijk zijn geworden, en over de verbinding met anderen die noodzakelijk is om polarisatie en vergaande eenzaamheid tegen te gaan.

Hoe verhouden we ons tot de apparaten die zich met ons leven verweven, die ons gezelschap houden, maar ons ook bespieden? Hoe beschermen we wat alleen van onszelf is, in een wereld waar algoritmen ons beter kennen dat wijzelf? Wat is echt intermenselijk contact in een storm aan data, likes en volgers? Is aanraking wel te vatten in bits en bytes? 

Wij vragen ons af: kunnen we ons weer verbonden voelen met elkaar door een inspirerend idee, een concept of een ontwerp? We hopen het, en in onze zoektocht naar de nieuwe intimiteit starten we met jou.

→ aanmelden

hoe doe ik mee?

Je kunt je aanmelden voor Touching Technology van 18 oktober tot 2 november. Vervolgens kan er online worden gestemd tot 23 november. De drie pioniers met de meeste stemmen worden uitgenodigd om hun idee, concept of product te pitchen voor een vakjury in Pakhuis de Zwijger op woensdag 2 december. De winnaar zal op de website van VPRO Tegenlicht worden uitgelicht en bekroond tot dé VPRO Tegenlicht pionier van het jaar 2020!

Meer informatie, en alle pioniers die zich hebben aangemeld vind je op vpro.nl/pioniers

wat is de VPRO Tegenlicht pioniersverkiezing?


Wie komt met concrete oplossingen of ideeën voor de toekomst en geeft met initiatieven in eigen buurt of netwerk de wereld een zetje in de goede richting?

VPRO Tegenlicht zoekt elk jaar pioniers op allerlei gebieden: van duurzame, eerlijke mode tot plattelandspioniers, en van zwerfvuilambassadeurs tot armoedebestrijders. We laten zowel jullie, het publiek, als een vakkundig jury stemmen op de beste ideeën en bieden de finalisten een podium en eeuwige roem tijdens een speciale finale.