VPRO Tegenlicht zocht weer pioniers in het hele land! Wie heeft een vernieuwend concept, idee of ontwerp voor intimiteit in tijden van tech? Lees meer over onze pioniersverkiezing: Touching Technology (en stem!)

welke pioniers zorgen voor intimiteit en persoonlijk contact in tijden van tech?

We mogen elkaar niet aanraken, terwijl we elkaar digitaal op elk moment kunnen bereiken. Hoe gebruiken we technologie om elkaar niet uit het oog te verliezen? Hoe blijven we in onze nieuwe samenleving verbonden, met de ander? Hoe blijven we elkaar raken met onze ideeën en maken we écht persoonlijk contact, ook al moet dat via schermen, data en algoritmes?

Onze levens spelen zich steeds meer online af, al ruim voor een mondiale pandemie de grote uitdagingen van onze tijd in versneld tempo blootlegde en onze lijven isoleerde. De dagelijkse afstand dwingt ons na te denken over de techniek waarvan we afhankelijk zijn geworden, en over de verbinding met anderen die noodzakelijk is om polarisatie en vergaande eenzaamheid tegen te gaan.

Hoe verhouden we ons tot de apparaten die zich met ons leven verweven, die ons gezelschap houden, maar ons ook bespieden? Hoe beschermen we wat alleen van onszelf is, in een wereld waar algoritmen ons beter kennen dat wijzelf? Wat is echt intermenselijk contact in een storm aan data, likes en volgers? Is aanraking wel te vatten in bits en bytes? 

Wij vragen ons af: kunnen we ons weer verbonden voelen met elkaar door een inspirerend idee, een concept of een ontwerp? We hopen het, en in onze zoektocht naar de nieuwe intimiteit starten we met jou.

stem nu op je favoriete pionier!

wat is de VPRO Tegenlicht pioniersverkiezing?


Wie komt met concrete oplossingen of ideeën voor de toekomst en geeft met initiatieven in eigen buurt of netwerk de wereld een zetje in de goede richting?VPRO Tegenlicht zoekt elk jaar pioniers op allerlei gebieden: van duurzame, eerlijke mode tot plattelandspioniers, en van zwerfvuilambassadeurs tot armoedebestrijders. We laten zowel jullie, het publiek, als een vakkundig jury stemmen op de beste ideeën en bieden de finalisten een podium en eeuwige roem tijdens een speciale finale. 

hoe kun je stemmen?

Ga snel naar vpro.nl/pioniers en stem op je favoriete pionier! Er kan nog tot en met maandag 30 november 12.00 uur een stem worden uitgebracht.

Aanmelden voor de pioniersverkiezing Touching Technology is niet meer mogelijk. De drie pioniers met de meeste stemmen worden uitgenodigd om hun idee, concept of product te pitchen voor een vakjury in Pakhuis de Zwijger op woensdag 2 december. De winnaar zal op de website van VPRO Tegenlicht worden uitgelicht en bekroond tot dé VPRO Tegenlicht pionier van het jaar 2020!

Meer informatie, en alle pioniers die zich hebben aangemeld vind je op vpro.nl/pioniers

ontmoet: de jury

Lonneke Gordijn

kunstenaar, ontwerper

Kunstenaar en ontwerper Lonneke Gordijn maakt spectaculaire kunstinstallaties waarbij natuur, mens en technologie samenkomen. Na het afronden van de Design Academy in Eindhoven, richtte ze samen met haar partner Studio Drift op. Met dit project snijdt het duo actuele thema’s aan, zoals duurzaamheid en de veranderende rol van technologie in onze samenleving. Dit leverde een indrukwekkend oeuvre aan interactieve sculpturen, video’s en objecten op, waarmee ze zelfs internationaal bekendheid verwierven.

Het werk van Studio Drift leidt tot bewustwording over de toenemende rol van technologie in de maatschappij, zonder hier een oordeel over te vellen: ‘Onze drijfveer is niet angst of boosheid, maar verwondering’, aldus Lonneke. 

Als kind al kon Lonneke uren staren naar hoe beestjes in het gras bewegen, terwijl partner Ralph altijd al gefascineerd was door science fiction. Door beide aspecten terug te laten komen in hun kunst, laten ze zien dat technologie net zo bijzonder en poëtisch kan zijn als de natuur.

Koert van Mensvoort

kunstenaar, filosoof, wetenschapper

Deze multimediale kunstenaar, denker en wetenschapper verwierf zijn bekendheid als geestelijk vader van NANO; een expositie van ogenschijnlijk futuristische producten die binnen nu en tien jaar op de markt komen, het omstreden (fictionele) schoenenmerk Rayfish, dat bio-customized sneakers maakt, en Het Kweekvleeskookboek. Ook schreef hij deze Liefdesbrief aan de mensheid, die in meer dan vijfentwintig talen werd vertaald.

Koert is grondlegger van de filosofie ‘Next Nature’, waarin het idee centraal staat dat onze technologische wereld zo alomvattend, intiem en autonoom wordt dat deze steeds meer onderdeel wordt van de natuur. Met zijn projecten wil hij mensen meer na laten denken over de rol van technologie in de toekomst van de mens.

Hoe kunnen we onze verhouding tot technologie beter begrijpen en inzetten voor een toekomst die goed is voor zowel mens als planeet?