De mens is een dromer van grootse en vaak onmogelijk geachte plannen en utopieën. Dankzij de kracht van de gedroomde werkelijkheid en het volhardingsvermogen van de mens blijkt het onmogelijke soms toch mogelijk. Kunnen we alles realiseren wat wij dromen?

In deze aflevering

Met een focus op kleine stapjes kom je niet ver in de wetenschap. Grote dromen inspireren tot grote ontdekkingen. De grootste is misschien wel dit: een naadloze samenvoeging van de twee grote theorieën die de werkelijkheid beschrijven, de quantum- en de relativiteitstheorie. Maar hoe? Praktischer, maar wel verreikend en als het goed gaat ook verrijkend, is het idee mijnbouw te bedrijven in de ruimte. Veel aardser is de droom - echt niet als nachtmerrie bedoeld - dat insecten de mensheid kunnen voeden. 

In deze zesde aflevering van the mind of the universe drie wetenschappers die hard werken om hun dromen om te zetten in mogelijkheden.

Juan Maldacena droomt van één theorie

Juan Maldacena (Argentinië, 1968) is een van de meest geroemde theoretisch natuurkundigen van de wereld. Hij wordt door zijn collega’s wel de nieuwe Einstein genoemd, omdat hij belangrijk werk heeft verricht in de zoektocht naar een theorie van alles. Met een dergelijke theorie hopen natuurkundigen Einstein’s relativiteitstheorie en de quantummechanica te verenigen, zodat alle natuurkrachten en alle deeltjes met één model beschreven worden. Het is de 'heilige graa'l van de theoretische natuurkunde. Maldacena’s model, het zogenoemde holographic principle, wordt gezien als een grote stap in de goede richting en Maldacena wordt daarom geroemd als de diepste denker van deze tijd. Ondanks zijn succes als wetenschapper is Maldacena bijzonder bescheiden en verlegen. De wetten van sociaal gedrag zijn volgens hem veel onlogischer dan de wetten van de natuur. Zijn leven speelt zich voornamelijk af binnen het Institute for Advanced Study in Princeton, waar Robbert Dijkgraaf directeur van is.

Wat zou je er van vinden als er een sluitende 'theorie van alles' wordt gevonden?
Hoogtepunt van mijn leven!
Interessant
Niks voor mij

Segenet Kelemu droomt van insecten op je bord

We staan op het punt het tijdperk van de insecten te betreden, en Afrika gaat daar een grote rol in spelen. Aldus Segenet Kelemu (geboren in Ethiopië), directeur van het grootste op insecten gerichte onderzoeksinstituut van de wereld. We leven met veel mensen op een beperkte planeet, en dat betekent dat we slim moeten omgaan met onze middelen. Zeker in Afrika valt wat dat betreft nog veel te winnen. Mensen trekken nogal eens een wenkbrauw op als Segenet ze vertelt dat ze een instituut runt dat zich helemaal focust op insectenonderzoek. Maar, zegt ze dan, als het gaat om voedselvoorziening, dan zijn insecten van onschatbare waarde. En hun bestrijding ook. Voor het uitroeien van verwoestende ziekten als malaria ligt de sleutel ook bij insecten. Bovendien kunnen de zespotige beestjes zelf een prima voedselbron voor dieren, maar ook voor mensen zijn. 

Rick Tumlinson droomt van winst maken in de ruimte

Rick Tumlinson (VS, 1956) zag als kind veel science fiction over ruimtereizen, en dat heeft hem nooit losgelaten. Hij is een van de oprichters van Deep Space Industries, een bedrijf dat geld wil verdienen aan de buitenaardse handel. Door mijnbouw te bedrijven op asteroïden bijvoorbeeld, of zonne-energie te oogsten in de ruimte en die naar de aarde te stralen. Voor Tumlinson is dat soort operaties nog maar het begin. Hij droomt van bomen planten op de maan, vlinders vangen op Mars en vervolgens een grootscheepse kolonisatie van de ruimte door de mensheid.